Netwerkbijeenkomsten /

Netwerkbijeenkomst: Congruentierekening

Draai een getallenlijn gelijkmatig rond een cirkel zodat honderd op nul terecht komt. Verbindt nu elk geheel getal met zijn dubbele. Dit levert de figuur hiernaast.

Bob Rink en Sander Dahmen geven interactieve praatjes rond congruentierekening: slimme rekentrucjes, dynamische systemen, Diophantische vergelijkingen en cryptografie.

Het doel van de bijeenkomst is om wiskundedocenten gereedschappen te bieden om hun wiskundelessen te verlevendigen en te verdiepen. De bijeenkomst vindt van 16:00-20:30 plaats in zaal F-253 in het W&N gebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam (De Boelelaan 1081).

Programma:
15.45 Ontvangst
16.00 Dynamica met congruenties – Bob Rink
17.00 Vergelijkingen en congruenties – Sander Dahmen
18:00 Maaltijd
19.00 Werkcollege
20.30 Afsluiting

De aanmeldingen voor deze netwerkbijeenkomst zijn gesloten.