Docenten OB Vakbijeenkomsten

Cursus Beter ontleden (wordt verplaatst)

Een vakdidacticus en een taalwetenschapper werken samen om jou concrete handreikingen te bieden voor effectievere én interessantere lessen ontleden.

Deze cursus heeft drie doelen, namelijk: 

(1) je vergroot je eigen competentie op het gebied van ontleden, 

(2) je actualiseert je kennis op dit gebied, 

(3) je maakt ontleden toegankelijk en aantrekkelijk voor leerlingen in de klas. 

 Je krijgt een wetenschappelijke inleiding over taalbewustzijn en de inzet van comparatieve taalkunde in de klas om hun eigen kennis te actualiseren. Hoe besteed je iets minder aandacht aan grammatica, maar wel op een meer effectieve manier? Je ontwerpt zelf een les voor je eigen klas en krijgt en geeft feedback.  

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, waarvan sommige fysiek zijn en andere online. 
Bijeenkomst 1 –  fysiek donderdag 10 maart 15.30-17.30 uur 
Bijeenkomst 2 – online dinsdag 15 maart 15.30-17.30 uur 
Bijeenkomst 3 – online  dinsdag 5 april van 15.30-17.30 uur   
Bijeenkomst 4 –  fysieke afsluiting donderdag 14 april 15:30-17:30 uur 

 

Docenten
Suzanne Aalberse [https://www.uva.nl/profiel/a/a/s.p.aalberse/s.p.aalberse.html] is universitair docent bij de vakgroep Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar de vernederlandsing van Chinese talen in Nederland, naar de geschiedenis van het Nederlands en ze is betrokken bij project MIND (meertaligheid in dagopvang [http://mind.humanities.uva.nl/]). Met Pieter Muysken en Ad Backus schreef ze het boek ‘Heritage languages; a language contact approach’. 

Sonja van Overmeeren is vakdidacticus Nederlands aan de Interfacultaire Leraren Opleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam en docent Nederlands op een middelbare school (Helen Parkhurst in Almere).