Cursussen /

Cursus: Biodesign voor iedereen!

In deze vierdaagse cursus maken docenten en TOA’s kennis met vakoverstijgend lesmateriaal voor de onderbouw (vmbo – havo – vwo) waarin biodesign, maken en creativiteit geïntegreerd zijn.  De kernvraag is: Hoe zorg je ervoor dat leerlingen nieuwsgierig en verwonderd raken naar biotechnologie door de inzet van kunst en materialen uit de dagelijkse leefomgeving? Dit sluit o.a. aan bij de kerndoelen 30 en 31 van het leergebied Mens en Natuur. De deelnemers doen tijdens de cursus zelf ervaring op met deze opdrachten en (kunnen) deze in de tussenliggende weken in de les uittesten. Er is aandacht voor differentiatie naar de eigen praktijk (d.w.z. losse opdrachten voor in een les of lessenreeks).

 

  • Bijeenkomst 1 op woensdag 11 oktober 2023: Kennismaking met de drie disciplines (biodesign, kunst, digitale fabricage)
  • Bijeenkomst 2 op woensdag 1 november 2023: Verdieping en lesvoorbeelden
  • Bijeenkomst 3 op woensdag 29 november 2023: Ervaringen met leerlingen
  • Bijeenkomst 4 op woensdag 17 januari 2023: Geïntegreerde opdracht ontwerpen

 

Let op! Het is niet mogelijk om je voor individuele bijeenkomsten aan te melden. Als je je aanmeldt, schrijf je je voor alle 4 de sessies in. De prijs voor niet-leden omvat al deze 4 sessies.

Het programma is nog in ontwikkeling.