Vakbijeenkomsten /

Cursus deeltjesfysica

Deeltjesfysica is een complex en snel ontwikkelend terrein in ons vakgebied, is jouw eigen kennis voldoende om hier les over te kunnen geven?

In januari-maart 2021 gaat Theo de Klerk in vijf sessies in op de theorie van deeltjesfysica, voorbeelden en de vertaling naar de lessituatie. Je gaat zelf aan de slag met opgaven, zodat er direct materiaal is om in de les te gebruiken!

De cursus richt zich op docenten met beperkte basiskennis van deeltjesfysica die behoefte hebben aan meer achtergrond kennis, lesmateriaal en de didactische tips.

De cursus wordt zoals fysiek als online gegeven.

Voor elke bijeenkomst is er lees- en kijkwerk vooraf. Dit vervangt het traditionele hoorcollege. Met een korte quiz vooraf inventariseren we waar de belangrijkste begripsproblemen zijn. Het eerste uur van iedere fysieke/online bijeenkomst gaat verder in op deze begripsproblemen. Daarbij is er gelegenheid tot vragen. Een interactieve opzet dus.

In het tweede uur van de fysieke/online bijeenkomst is er een activiteit waarin we de theorie toepassen en verwerken zodat de vertaling naar de lespraktijk gemaakt kan worden.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Fundamentele kennis: Standaard Model: generaties, deeltjes, wisselwerkingsdeeltjes
  • Reacties, behoudswetten
  • Kernopbouw ( samengesteld uit elementaire deeltjes)
  • Atoombouw en -verval ( sterke/zwakke kernkracht )
  • Onderzoeksmiddelen ( versnellers, detectiemethoden )
  • Feynman diagrammen
  • Randgebieden: kosmologie, geschiedenis van onderzoek aan elementaire deeltjes
  • Klasactiviteiten ( hadronenkaartspel, bellenvatfotoanalyse, CERN applet, Feynman diagrammen tekenen, repetitie/klasvragen)
  • Ervaring uit het veld: wat deden jullie in je lessen en en hoe beviel dit
  • Toetsvragen voor gebruik in de klas

Ondersteunend materiaal wordt toegezonden.

Theo de Klerk (docent):
Theo heeft een achtergrond in “vaste stoffysica”, wiskunde, sterrenkunde en didactiek van de natuurkunde aan de UvA. Na een tijd in de IT maakte hij de overstap naar het onderwijs, en daarmee ook in zijn oude vakonderdelen quantummechanica en elementaire deeltjes. Met veel plezier heeft hij zich weer in de actuele details van deze onderwerpen verdiept om dit in zijn lessen te kunnen inzetten.

Foto: CERN

Fysieke bijeenkomsten
15:30-16.00 u ontvangst
16.00-16.15 u introductie/terugblik
16.15-17.00 u nieuwe stof
17.00-17.30 u toepassing in de klas
17.30-18.15 u diner
18.15-18.45 u vragen en ideeën uitwisselen
18.45-19.00 u evaluatie en afsluiting

Online bijeenkomsten
19.00-19.15 u   introductie/terugblik
19.15-20.00 u  nieuwe stof
20.00-20:10 u kleine pauze
20.10-20.35 u  toepassing in de klas
20.35-20.50 u  vragen en ideeën uitwisselen
20.50-21.00 u  evaluatie en afsluiting