Cursussen / Workshops /

Cursus Modeldidactiek

Een unieke 2-daagse cursus Modeldidactiek / Modeling Instruction(TM) door een ervaren trainer uit de US voor natuurkunde docenten en lerarenopleiders. Bij deze activerende didactiek wordt kennis van concepten ontwikkeld vanuit experimenten, een effectieve en leuke aanpak voor je lessen. In de US is op veel scholen al ruime ervaring met deze didactiek, de effectiviteit is onderzocht. Er is een zeer uitgebreide set docentenmateriaal beschikbaar (AMTA).  

De trainer is dr. Mark Lattery, een ervaren workshopleider van de University of Oshkosh, Wisconsin (US).

De 2-daagse cursus sluit aan bij het project Modeldidactiek voor natuurkunde waarin in een PLG materiaal voor het Nederlandse onderwijs wordt ontwikkeld. We hebben daarvoor subsidie. Deze cursus gaat uitgebreid in op deze didactiek en is daarmee mogelijk ook interessant voor docenten/lerarenopleiders van scheikunde en biologie. Ook  docenten-in-opleiding zullen de cursus zeer interessant vinden omdat het hen verdieping biedt in modelleren. Voorkennis is niet nodig. 

Bij Modeldidactiek bouwen leerlingen zelf hun eigen mentale modellen op en passen deze toe op nieuwe situaties. In deze cursus leer je:

  • Hoe je leerlingen op een effectieve manier data laat verzamelen en interpreteren.
  • Hoe leerlingen kunnen leren door hun resultaten te delen via whiteboards en door deze te bespreken.
  • Hoe leerlingen een model kunnen opbouwen, toepassen en aanpassen.

Bij de cursus wordt twee keer de cyclus van deze didactiek doorlopen. Op de eerste dag doen we de verkenning van de aanpak, op de tweede dag gaan we dieper in op de manier waarop de docent het proces stuurt.

De cursus is zowel voor docenten voor wie Modeldidactiek nieuw is, als voor ervaren Modeldidactiek gebruikers. Docenten gaan zelf aan de slag met de ‘leerlingen pet’ op en ervaren zo hoe het is om les te krijgen met Modeldidactiek. Aan het eind van de dag worden de activiteiten besproken vanuit de ‘docenten pet’.

Modeldidactiek is gebaseerd op het Amerikaanse Modeling Instruction(™). Deze didactiek voor onderzoekend leren is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de AMTA organisatie en geschikt voor alle bètavakken.

De vakinhoud wordt daarmee niet eerst uitgelegd, maar er wordt gestart met een experiment. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectiever is dan traditionele manieren van onderwijs.

Bij Modeling Instruction(™ ) werken leerlingen volgens de modelleercyclus: leerlingen verwoorden een toetsbare hypothese, ontwerpen een experiment om deze hypothese te testen, voeren het experiment uit en bouwen vervolgens een wetenschappelijk model op, op basis van de data uit hun experiment. Dit model wordt op verschillende manieren gerepresenteerd: in woorden, met grafieken, met formules en met verschillende diagrammen. 

Het model wordt vervolgens gebruikt om voorspellingen te doen over vergelijkbare situaties. Ten slotte worden ze geconfronteerd met een situatie waar hun model geen uitspraak over doet, waarna er een nieuw model wordt opgebouwd. Hierna wordt ook dit model gebruikt voor nieuwe situaties en zo wordt de cyclus steeds opnieuw doorlopen.

De opdrachten voor de leerlingen zijn zeer zorgvuldig uitgedacht. Er is veel vrijheid, maar door de randvoorwaarden die gesteld worden garandeert de docent het optimale resultaat. Er is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar waarmee de docent goed ondersteund wordt. Docenten en leerlingen vinden lessen in deze vorm meestal erg leuk. In plaats van weer een les in de schoolbanken gaan ze in groepen zelf aan de slag in de klas of daarbuiten. Bij het bekijken van de resultaten van de experimenten ontstaat verwondering, en daarmee ook interesse en motivatie. 

Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.betapartners.nl/projecten-in-ons-netwerk/project-modeldidactiek/. Daar zijn ook diverse bronnen te vinden met meer informatie, onder andere enkele artikelen uit de NVOX over de aanpak afgelopen jaar.

donderdag 1 februari: Verkenning van de aanpak

10:00 u     Inloop en kennismaken

10:30 u     Introductie Modeldidactiek

10:45 u     Deel 1: Experimentfase

12:30 u     Lunch

13:15 u      Deel 2: Whiteboard besprekingen

14:45 u     Pauze

15:00 u     Deel 3: Model toepassing

16:30 u     Pauze

16:45 u     Deel 4: Komen tot een definitief model

17:30 u     Bespreken aanpak

18:00 u     Diner

19:00 u     Einde dag

vrijdag 2 februari: De rol van de docent

10:00 u     Inloop

10:30 u     Deel 1: Uitvoeren experiment

12:30 u     Lunch

13:15 u     Deel 2: De rol van discussieleider

14:45 u     Pauze

15:00 u     Deel 3: Model toepassing

16:30 u     Pauze

16:45 u     Nieuwe strategie voor whiteboard bespreking

17:30 u     Samenvatten, evaluatie en plannen

18:00 u     Diner

19:00 u     Einde dag

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten. Wil je je alsnog inschrijven, neem contact op met Monique Jhinnoe.