Cursussen /

Afgelast: Cursusmiddagen CMA Coach

Is op jouw school Coach 7 geïnstalleerd maar ben je zelf net niet handig genoeg om er metingen mee uit te voeren of te modelleren? Op deze middagen ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen van de meest recente versie. De cursus is gericht op zowel handig worden met Coach 7 als op de manier waarop leerlingen het best begeleid kunnen worden. Er zijn drie verschillende modules waarvoor apart kan worden ingeschreven, elk over een ander onderdeel van het systeem. De module Meten met Coach 7 wordt verderop in het jaar herhaald, dan is er ook gelegenheid voor verdieping als vervolg op de eerdere module.

Met Coach Videometen kun je uit een filmpje van een experiment meetgegevens bepalen en deze analyseren. In de sessie gaan we met diverse moderne devices (zoals tablet en smartphone) een zo geschikt mogelijk (highspeed) filmpje maken en op diverse manieren analyseren. Daarbij gaan we ook in op de meest gemaakte fouten door leerlingen.

In Coach Modelleren worden computersimulaties uitgevoerd op basis van de geldende natuurwetten, bijvoorbeeld van de beweging van een parachutist, de afkoeling van een kopje koffie, radioactief verval of de ontwikkeling van populaties. De manier waarop dit in Coach wordt gesimuleerd is bij VWO Natuurkunde onderdeel van het centraal examen dus verplichte lesstof, waarbij de leerlingen kunnen kiezen uit de grafische of tekst variant.

In de Modelleer-sessie gaan we aan de slag met beide varianten, leer je modellen op te stellen en te interpreteren, gaan we in op foutmeldingen en oplossingen (debuggen).

Met Coach Meten kun je gemakkelijk meetgegevens verzamelen bij demo’s of practica van veel verschillende soorten sensoren. In deze sessie ga je zelf opstellingen bouwen, metingen doen en deze analyseren, je kunt daarbij ook voorbeelden inbrengen die je op je eigen school uit wilt voeren. In de sessie wordt je handig in het voorbereiden en begeleiden van boeiende demo’s, practica en PWS-en.

Enige voorkennis van Coach is een pré. De cursussen worden zo mogelijk op een school van één van de deelnemers gegeven of anders bij CMA in Amsterdam.

LET OP
Het idee is dat de cursus op een school van een deelnemende TOA wordt gegeven. Dit moet gevraagd worden bij inschrijving. Indien geen respons dan is de cursus bij het CMA in Amsterdam.

Voor elke sessie kan apart worden ingeschreven.

Er wordt geen maaltijd aangeboden.

13:00 u start cursus

13:05 u korte introductie C7

13:30 u start uitleg demo’s

14:00 u deelnemers gaan zelf aan de slag

15:00 u pauze

15:15 u deelnemers zelf aan de slag

15:45 u eigen inbreng deelnemers / vragen uit de praktijk

16:50 u evaluatie

17:00 u einde cursus

De inschrijving is gesloten.