Vakbijeenkomsten /

De complexiteit van waterbeheer en klimaatverandering

Water speelt een cruciale rol in ons dagelijks leven, zoals blijkt uit nieuwsberichten over droogte, overstromingen en vervuiling. Deze watergerelateerde uitdagingen hebben een enorme invloed op onze manier van leven. Water is dan ook een actueel thema om de revu te laten passeren in het onderwijs, bijvoorbeeld bij vakken als aardrijkskunde, biologie en nlt.

Tijdens deze vakbijeenkomst neemt Marthe Wens, universitair docent in de water- en klimaatrisicogroep bij het Instituut voor milieuvraagstukken, ons mee in haar onderzoek naar de impact van klimaatverandering op het watersysteem. Tijdens haar lezing, afgewisseld met een aantal activerende werkvormen, bespreekt ze verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om het risico op overstromingen en droogte te beheersen.

De werkvormen die we tijdens de bijeenkomst gaan gebruiken, zijn ook geschikt voor gebruik in de klas. Ze helpen leerlingen inzien dat het nemen van maatregelen om watergerelateerde problemen aan te pakken niet altijd eenvoudig is. Elke werkvorm benadert verschillende aspecten van het omgaan met klimaatverandering en benadrukt de verschillende rollen van een wetenschapper. Deze aanpak is bijzonder waardevol voor het stimuleren van multidisciplinair denken bij leerlingen.

Deze bijeenkomst is een echte aanrader voor iedereen die de complexiteit van waterbeheer en klimaatverandering in het onderwijs wil belichten en leerlingen wil laten nadenken over actuele contexten.

Volgt later nog.

Start om 15.30