Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science lab: De energiecrisis (bovenbouw)

Scholieren van nu zijn de consumenten en kiezers van de toekomst. De verduurzaming van Nederland op lange termijn begint dus bij deze groep.

Interactieve presentatie

Door middel van een interactieve presentatie worden leerlingen geïntroduceerd in het energievraagstuk en mogelijke oplossingen hiervoor. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het huidige energieverbruik, klimaatverandering, duurzame energiebronnen en de politieke en economische aspecten van de energietransitie. Gedurende deze presentatie wordt op verschillende manieren het belang van kritisch nadenken benadrukt. Vervolgens zijn er drie rollen die een leerling kan aannemen in zijn of haar traject om Nederland duurzaam te maken.

Wat gaan we doen?

In de eerste plaats kunnen leerlingen aan de slag als planologen en beleidsmakers. Hiervoor hebben we een interactief energiemodel van Nederland gemaakt. In de tweede plaats kunnen leerlingen zich opstellen als politici en inzicht krijgen in de gevoeligheden van duurzame vraagstukken. Dit doen ze aan de hand van een uitgebreide debat-opdracht. Ten slotte kunnen leerlingen als onderzoeker aan de slag met verschillende experimenten, onder andere over energiebesparingen en het opwekken van duurzame energie.

Na afloop van de verschillende onderdelen worden alle bevindingen verzameld en in een afsluitende presentatie teruggekoppeld naar de leerlingen. Er wordt aangegeven wat leerlingen zelf kunnen doen om bij te dragen aan de energietransitie. De dag wordt afgesloten met een leuke quiz en een prijsuitreiking.

Varianten

Het Science lab De energiecrisis voor de bovenbouw is er in verschillende varianten: een variant voor een halve dag, een 1-daagse variant en een 2-daagse variant. Daarnaast is het mogelijk om de variant op de UvA te laten plaatsen vinden of bij uw op school.

Bij de variant voor de halve dag worden een verkorte versie van de presentatie en de energieopdracht behandeld en wordt er een interactief spel met de leerlingen gespeeld, waarin verschillende duurzaamheid gerelateerde stellingen aan bod komen. Deze variant is ideaal om te combineren met een ander sciencelab, zodat er op één dag twee sciencelabs gevolgd kunnen worden bij de UvA op Science Park.

Bij de 1-daagse variant wordt de volledige presentatie gehouden en gaan leerlingen zelf aan de slag met het energiemodel van Nederland. Ook behandelen we verschillende experimenten zoals het zonnepaneel experiment of het warmtebad.

In de 2-daagse variant wordt hier de debat en/of pitch opdracht aan toegevoegd, waarin leerlingen aan de slag gaan met verschillende duurzaamheid gerelateerde stellingen.

Daarnaast is er ook een variant voor 3 VWO, die kan helpen in de  voorbereiding op de profielkeuze.  De variant voor 3 VWO is hier aan te vragen.

Alle varianten kunnen in overleg worden aangepast.

  • Op de UvA; kosten: €250,- (halve dag) / €500,- (1 dag) / €1000 (2 dagen)– €50,- korting voor Bètapartners
  • Op school; kosten: 600,- (1 dag) / €1000 (2 dagen)

Kijk voor meer informatie op www.deenergiecrisis.nl