Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science lab: De energiecrisis (3 VWO)

Scholieren van nu zijn de consumenten en kiezers van de toekomst. De verduurzaming van Nederland op lange termijn begint dus bij deze groep. Leerlingen in VWO 3 staan op het punt hun profielkeuze te maken. Het brede aanbod van deze lesmodule is erg geschikt om leerlingen op deze keuze voor te bereiden.

Interactieve presentatie

Door middel van een interactieve presentatie worden leerlingen geïntroduceerd in het energievraagstuk en mogelijke oplossingen hiervoor. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het huidige energieverbruik, klimaatverandering, duurzame energiebronnen en de politieke en economische aspecten van de energietransitie. Gedurende deze presentatie wordt op verschillende manieren het belang van kritisch nadenken benadrukt. Vervolgens zijn er drie rollen die een leerling kan aannemen in zijn of haar traject om Nederland duurzaam te maken.

Wat gaan we doen?

In de eerste plaats kunnen leerlingen aan de slag als planologen en beleidsmakers. Hiervoor hebben we een interactief energiemodel van Nederland gemaakt. In de tweede plaats kunnen leerlingen zich opstellen als politici en inzicht krijgen in de gevoeligheden van duurzame vraagstukken. Dit doen ze aan de hand van een uitgebreide debat-opdracht. Ten slotte kunnen leerlingen als onderzoeker aan de slag met verschillende experimenten, onder andere over energiebesparingen en het opwekken van duurzame energie.

Na afloop van de verschillende onderdelen worden alle bevindingen verzameld en in een afsluitende presentatie teruggekoppeld naar de leerlingen. Er wordt aangegeven wat leerlingen zelf kunnen doen om bij te dragen aan de energietransitie. De dag wordt afgesloten met een leuke quiz en een prijsuitreiking.

Varianten

Het Science lab De energiecrisis voor de onderbouw is een 1-daagse variant die zowel op de UvA als op uw eigen school gegeven kan worden. Tijdens deze dag gaan leerlingen zelf aan de slag met het energiemodel van Nederland.

In overleg is het ook mogelijk als halve variant aan te bieden. Er wordt een verkorte versie van de presentatie en de energieopdracht behandeld en wordt er een interactief spel met de leerlingen gespeeld, waarin verschillende duurzaamheid gerelateerde stellingen aan bod komen. Deze variant is ideaal om te combineren met een ander Science lab, zodat er op één dag twee Science labs gevolgd kunnen worden bij de UvA op Science Park.

Ook is het mogelijk in overleg een verdiepend programma van 2 dagen aan te bieden. In dat geval kunnen leerlingen ook aan de slag met de debat-opdracht en de experimentele onderdelen.

De variant voor VWO bovenbouw is hier aan te vragen.

  • Op de UvA; kosten: €250,- (halve dag) / €500,- (1 dag) /  €1000 (2 dagen) – €50,- korting voor Bètapartners
  • Op school; kosten: €600,- (1 dag) / €1000 (2 dagen)