Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

De Vikingen, ordinaire plunderaars of geniale ontdekkingsreizigers?

Technisch ontwerp: een zonnekompas bouwen (groepsopdracht).
Naar men aanneemt gebruikten Vikingen navigatiemethodes gebaseerd op de stand van de zon en sterren en verrichtten ze metingen van de snelheid, breedtegraad en waterdiepte. Navigatie met deze methodes zou dan gecombineerd zijn met kennis van de zeestromingen. Langs de kust en in het binnenland kon men daarbij vaste oriëntatiepunten gebruiken zoals opvallende landschapskenmerken. Het is onduidelijk of de Vikingen met instrumenten navigeerden. Als instrument gebruikten ze waarschijnlijk een zonnekompas, waarvan zowel een exemplaar als een beschrijving zijn gevonden.