Netwerkbijeenkomsten /

Netwerkbijeenkomst Informatica: Digitale geletterdheid in je eigen vak

LET OP: DE NETWERKBIJEENKOMST GAAT NIET DOOR!

De netwerkbijeenkomst Informatica op donderdag 13 juni heeft als thema Digitale geletterdheid in je eigen vak.

In de voorstellen van curriculum.nu voor de curriculumherziening in het PO en VO, neemt digitale geletterdheid een prominente plaats in, met doorlopende leerlijnen van PO tot en met bovenbouw VO. Voor een deel kan digitale geletterdheid vormgegeven worden in een apart vak, voor het leren van de basisvaardigheden en de basisconcepten. Daarnaast is het oefenen met en toepassen hiervan in andere vakken van belang.

In deze bijeenkomst beginnen we met een algemene inleiding over digitale geletterdheid en de voorstellen van curriculum.nu. Daarna gaan we met een aantal voorbeelden aan de slag – zie workshops.

Tenslotte proberen we met de aanwezige docenten na te gaan wat de mogelijkheden zijn van digitale geletterdheid in hun eigen vak, en welke uitdagingen er zijn om deze te realiseren.

Workshop: Wiskunde Geogebra

Het doel van deze workshop is om je GeoGebra-vaardigheden te vergroten. GeoGebra is breed inzetbaar in de wiskundelessen, van didactisch hulpmiddel om concepten te verduidelijken tot gereedschap om leerlingen eigen onderzoek te laten doen.

In deze workshop krijg je hulp bij het zelf maken van GeoGebra-applets. Geschikt voor elk leerjaar en op elk niveau. Je gaat naar huis met applets die je de komende week in je lessen kunt gebruiken. Let op: neem een laptop mee.

Workshop: modelleren en simuleren met Netlogo

Bij alle bètavakken speelt het gebruik van modellen een belangrijke rol.

Het keuzethema Computational Science voor het examenvak informatica is uitgewerkt als agent-based modelleren met NetLogo. Dit materiaal leent zich goed voor een samenwerking tussen informatica en de andere bèta-vakken.

Netlogo biedt een omgeving voor het maken en simuleren van zogenaamde agent-based modellen. Onderdeel van Netlogo is een omvangrijke bibliotheek met modellen uit de verschillende wetenschappen.

In deze workshop maak je kennis met Netlogo en ga je aan de slag met een model uit je eigen vakgebied.

Workshop: Physical computing

Voor het keuzethema Physical Computing voor het examenvak informatica is materiaal ontwikkeld rond het (automatisch) meten en sturen met micro:bits, Arduino’s, enz. Dit materiaal leent zich goed voor een samenwerking tussen informatica en de andere bèta-vakken.

15:30 u – ontvangst
16:00 u – curriculum.nu: digitale geletterdheid
16:30 u – workshops
17:30 u – warme maaltijd
18:00 u – voortzetting workshops
19:00 u – inventarisatie mogelijkheden, knelpunten, en behoeften
20:00 u – afsluiting