Digitale geletterheid

Vaksteunpunt Digitale Geletterdheid

Digitale geletterdheid is het vermogen om effectief te communiceren en te functioneren in een samenleving waarin digitale technologieën een belangrijke rol spelen. Het omvat kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om digitale technologieën te gebruiken om informatie te vinden, te verwerken en te creëren. Scholen zijn bij uitstek de plek om dit te leren. Voor docenten en coördinatoren die aan slag zijn of willen gaan op hun school, organiseert het vaksteunpunt digitale geletterdheid professionaliseringsactiviteiten om kennis en ervaring uit te wisselen. Aangezien digitale geletterdheid aan de orde komt in vrijwel alle vakken, dus bèta, gamma, talen en kunstvakken komen de activiteiten van dit vaksteunpunt dan ook terug bij alle vsp’ers van Bètapartners en Alfagammapartners.

 

Eric Hijzen is coördinator van het vaksteunpunt. Je kunt contact met hem opnemen met vragen of ideeën over nascholingen. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

Computational Thinking SPRONG STEM project

We werken met de HvA samen om scholen in ons netwerk te ondersteunen met het invoeren van Computational Thinking, een onderdeel van digitale geletterdheid.

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten Digitale Geletterdheid

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten Digitale Geletterdheid
21-03-2024:

‘Pluk de Data’ – Bètapartnersconferentie 2024

Ook op de jaarlijkse Bètapartnersconferentie wordt er aandacht besteed aan digitale geletterdheid. Onder dit vaksteunpunt wordt vanuit het project “Pluk de Data” een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin we vanuit het vak ingaan op hoe je met computational thinking aan de slag kan gaan. Lees meer →

17-06-2024:

Rondetafelgesprek informatica (Online) – sessie 2/2

Het rondetafelgesprek informatica biedt jou als informatica docent de mogelijkheid om met andere vakgenoten van gedachten te wisselen. Leuk om eens vrij van gedachten te wisselen over onderwerpen zoals toetsing, vakvernieuwing, projecten, excursies, samenwerkingen, digitale geletterdheid of andere zaken die jou als informatica docent relevant kan zijn. Lees meer →