Digitale geletterheid

Vaksteunpunt Digitale Geletterdheid

Digitale Geletterdheid beperkt zich niet tot één vakgebied maar komt aan de orde in vrijwel alle vakken, naast bij bèta ook bij gamma, talen en kunstvakken. Veel scholen zijn inmiddels op gecoördineerde manier bezig om de verschillende onderwerpen in de lessen op te nemen. Het Vaksteunpunt zorgt voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis en organiseert professionaliseringsactiviteiten. Daarbij worden de docenten en coördinatoren die zich met Digitale Geletterdheid actief bezig houden met elkaar in contact gebracht zodat ze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Eric Hijzen is coördinator van het Vaksteunpunt. Je kunt contact met hem opnemen met vragen of ideeën over nascholingen. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

 

Computational Thinking SPRONG STEM project

We werken met de HvA samen om scholen in ons netwerk te ondersteunen met het invoeren van Computational Thinking, een onderdeel van Digitale Geletterdheid.

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten

Lessenserie over C++

Voor leerlingen (en docenten) die echt even goed willen leren programmeren in C++ organiseert het Metis een cursus gedurende dit schooljaar. In 14 gelivestreamde lessen wordt grondig ingegaan op de basis en geavanceerde mogelijkheden. De lessen kunnen worden teruggekeken en instappen tussentijds is mogelijk. Lees meer →

12-10-2022:

Bijeenkomst Schoolbreed Taalbeleid

In deze bijeenkomst voor leidinggevenden, taalcoördinatoren en docenten gaan gaan we in op de manier waarop schoolbreed samengewerkt kan worden aan ontwikkeling van taalvaardigheid. Er wordt ingegaan op vakspecifieke taalvaardigheid en de onderlinge afstemming. Lees meer →

16-11-2022:

VB Computational Thinking in de bètavakken

Computational Thinking (CT) is een onderdeel van Digitale Geletterdheid waarbij het gaat over o.a. algoritmisch denken/programmeren, modelleren en omgaan met gegevens. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op hoe je in jouw eigen vak deze vaardigheden kunt ontwikkelen. Lees meer →

01-12-2022:

VB Informatica: Maatschappelijke en individuele invloed van informatica

De impact van nieuwe technologie is enorm op onze samenleving. Grote vraagstukken zullen de komende jaren moeten worden beantwoord door ons en de nieuwe generatie. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkeling van de computer op de maatschappij? Hoe behandelen we dit tijdens Informaticalessen en zetten we onze leerlingen aan tot kritisch denken? Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten
12-10-2022:

Bijeenkomst Schoolbreed Taalbeleid

In deze bijeenkomst voor leidinggevenden, taalcoördinatoren en docenten gaan gaan we in op de manier waarop schoolbreed samengewerkt kan worden aan ontwikkeling van taalvaardigheid. Er wordt ingegaan op vakspecifieke taalvaardigheid en de onderlinge afstemming. Lees meer →

16-11-2022:

VB Computational Thinking in de bètavakken

Computational Thinking (CT) is een onderdeel van Digitale Geletterdheid waarbij het gaat over o.a. algoritmisch denken/programmeren, modelleren en omgaan met gegevens. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op hoe je in jouw eigen vak deze vaardigheden kunt ontwikkelen. Lees meer →