Digitale geletterheid

Vaksteunpunt Digitale Geletterdheid

Digitale geletterdheid is het vermogen om effectief te communiceren en te functioneren in een samenleving waarin digitale technologieën een belangrijke rol spelen. Het omvat kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om digitale technologieën te gebruiken om informatie te vinden, te verwerken en te creëren. Scholen zijn bij uitstek de plek om dit te leren. Voor docenten en coördinatoren die aan slag zijn of willen gaan op hun school, organiseert het vaksteunpunt digitale geletterdheid professionaliseringsactiviteiten om kennis en ervaring uit te wisselen. Aangezien digitale geletterdheid aan de orde komt in vrijwel alle vakken, dus bèta, gamma, talen en kunstvakken komen de activiteiten van dit vaksteunpunt dan ook terug bij alle vsp’ers van Bètapartners en Alfagammapartners.

 

Eric Hijzen is coördinator van het vaksteunpunt. Je kunt contact met hem opnemen met vragen of ideeën over nascholingen. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten Digitale Geletterdheid

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten Digitale Geletterdheid

Geen berichten gevonden.