Digitale geletterheid

Vaksteunpunt Digitale Geletterdheid

Digitale Geletterdheid beperkt zich niet tot één vakgebied maar komt aan de orde in vrijwel alle vakken, naast bij bèta ook bij gamma, talen en kunstvakken. Veel scholen zijn inmiddels op gecoördineerde manier bezig om de verschillende onderwerpen in de lessen op te nemen. Het Vaksteunpunt zorgt voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis en organiseert professionaliseringsactiviteiten. Daarbij worden de docenten en coördinatoren die zich met Digitale Geletterdheid actief bezig houden met elkaar in contact gebracht zodat ze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Eric Hijzen is coördinator van het Vaksteunpunt. Je kunt contact met hem opnemen met vragen of ideeën over nascholingen. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

 

Computational Thinking SPRONG STEM project

We werken met de HvA samen om scholen in ons netwerk te ondersteunen met het invoeren van Computational Thinking, een onderdeel van Digitale Geletterdheid.

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten Digitale Geletterdheid

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten Digitale Geletterdheid
19-06-2023:

VB Informatica: IoT met de Microbit (Online) – Sessie 3/3

De technologische uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan zijn enorm. IoT zal daar een belangrijke rol in gaan spelen. Het gratis lesmateriaal van het keuzethema IoT leert leerlingen belangrijke aspecten van IoT, en laat ze daarnaast ook nog eens hands-on ervaring opdoen met het ontwikkelen van IoT applicaties met behulp van de MicroBit.  Lees meer →