Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Digitale technieken

‘DIGITAAL!’ omvat 3 lessen met een studielast van 4-5 SLU. In de lesbrief wordt van leerlingen veel onderzoek gevraagd (experiment). De minimodule wordt afgesloten met een technisch ontwerp in de vorm van een digitale schakeling. Voor HAVO-leerlingen is het binair tellen en de werking/toepassing van telschakelingen weggelaten.

Ontwikkeld door: Hans van Dijk (Pieter Nieuwland College / Amsterdam

Bijlages:
Digitaal vwo leerling
Digitaal havo leerling
Digitaal docentenhandleiding