Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab: DNA fingerprinting – De bitterproef

In dit practicum gaan jullie je eigen DNA onderzoeken. In elke levende cel zit DNA. Dit DNA komt bij verwante soorten sterk overeen, en binnen soorten lijkt het DNA van verschillende individuen sterk op elkaar. Toch zijn er ook verschillen tussen individuen binnen soorten. Jouw DNA zal niet 100% overeenkomen met dat van jouw buurman, bijvoorbeeld. Je kan het vergelijken met fenotypische verschillen, bijvoorbeeld oogkleur. Vaak hebben verschillen in genotype (DNA) juist die fenotypische (oogkleur) verschillen tot gevolg. Eigenschappen die binnen een populatie variabel zijn, noemen we polymorf. Een polymorf gen heeft dus meerdere varianten van dat gen. Die varianten worden allelen genoemd. Met behulp van de technieken die jullie vandaag ook gaan gebruiken, kan die variatie in genotype in kaart worden gebracht. Elk persoon heeft zijn eigen specifieke fingerprint. Dit kent vele toepassingen. Zo kan er aan de hand van DNA-onderzoek gezocht worden naar erfelijke ziektes, maar ingezet worden voor forensisch DNA-onderzoek.

Met dit Science Lab bepalen jullie je eigen genotype voor twee genen: TAS2R38 en TPA25. Van het gen TAS2R38 bepalen jullie ook jouw fenotype. Jullie maken hierbij kennis met moleculaire technieken die op grote schaal worden toegepast in laboratoria van Universiteit van Amsterdam en over heel de wereld.

De dag ziet er al volgt uit:

  • DNA extractie van eigen speekselmonsters
  • Amplificatie van de twee genen met behulp van de PCR (polymerase chain reaction) techniek.
  • Visualisatie van PCR producten door middel van gel-elektroforese.
  • Smaaktest

Zie impressie van het Science Lab op Instagram en Facebook.