PLG duurzame energie

Op korte termijn zijn we op zoek naar docenten die deel willen nemen aan een werkgroep (PLG) die zich bezig gaat houden met het ontwikkelen van lesmateriaal over duurzame energie. Middelbare school docenten werken daarbij over een langere periode samen met docenten van het hoger onderwijs (UvA en VU) en een vakdidacticus van de lerarenopleiding. De samenwerking bevat een sterke nascholingscomponent. Het te ontwikkelen lesmateriaal en eventuele activiteiten hebben een sterke koppeling met het lopende onderzoek binnen het HO. Ook gastcolleges van HO-docenten op het VO of bezoeken van leerlingen aan het HO voor opdrachten of practica behoren tot de mogelijkheden.

Deelname vraagt een tijdsinvestering m.b.t. bijeenkomsten/overlegmomenten en het ontwikkelen van materiaal. Meer informatie kan opgevraagd worden bij Herbert van de Voort.

14-sep-2017