DOT/PLG /

DOT formatief evalueren

Bètapartners start in september 2018 met een Docent Ontwikkel Team (DOT) formatief evalueren. Docenten geven regelmatig aan dat leerlingen meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces moeten nemen, maar in het traditionele onderwijs werken we met al onze goede bedoelingen juist het omgekeerde in de hand.

Formatief evalueren is een manier om die leerling meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces. Door tussentijdse evaluatie krijgen de leerlingen meer grip op hun leerproces, weten zij welke leerdoelen nog aandacht behoeven en waar het juist heel goed gaat. Door het aanbieden van leerdoelen middels een skill tree kunnen leerlingen bovendien veel beter de samenhang tussen de verschillende leerdoelen overzien, wat weer ten goede zal komen aan de beantwoording van meer complexe vraagstukken.

Tijdens deze DOT willen we we met een groep scheikundedocenten een set sterrenkaarten ontwikkelen over een vooraf vastgesteld onderwerp. Een sterrenkaart is een formatieve toets die de leerdoelen van een bepaald onderwerp evalueert en wordt ondersteunt door kritische succesfactoren. De sterrenkaarten zijn divers in te zetten: als leidraad voor de les, te gebruiken om te differentiëren, om in te zetten bij het ontwikkelen van een skill tree, al bijspijkermogelijkheden of voor de versnellers.

We willen twee keer een DOT aanbieden in twee series van drie bijeenkomsten.

Per serie:

Bijeenkomst 1
Uitleg van de tool en vaststellen van het onderwerp.
Direct aan het werk, tool maken voor de klas.

Bijeenkomst 2
Evaluatie van de gemaakt tool met de gehele groep
Tool aanpassen

Bijeenkomst 3
Eindevaluatie van de tool

Tijdens de eerste serie willen we voor het onderwerp Indeling van stoffen en bindingen een set sterrenkaarten gaan uitwerken. De sterrenkaarten worden methodeonafhankelijk opgezet, zodat alle scheikundedocenten mee kunnen doen. We starten met een set voor de HAVO en met een paar eenvoudige aanpassingen is deze set ook toepasbaar in 4 VWO.

Let op: opgeven voor deze DOT betekent dat je je voor de hele serie (drie bijeenkomsten) aanmeldt.

Voor meer informatie neem contact op met Renate Boxem of  Merel Haring.

Na deze DOT volgt er een nieuwe serie van drie bijeenkomsten. Deze worden gepland in januari, februari en april 2019. Deze tweede serie wordt mogelijk vakoverstijgend aangeboden en staat open voor alle bètadocenten. Aanmelden voor de volgende serie is nog niet mogelijk.

 

 

.

De inschrijving is gesloten.