Online onderwijs

E-klas: Dynamische ecologie

Deze e-klas gaat het over het onderwerp ecologie. In de ecologie bestudeert men de samenhang in de natuur, d.w.z. de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en de niet-levende natuur, zoals water, mineralen, bodemgesteldheid en temperatuur.

Het doel van deze e-klas is te laten zien hoe een ecosysteem werkt. Er wordt geleerd hoe de relaties in een ecosysteem in elkaar zitten en hoe organismen en niet-levende natuur elkaar kunnen beïnvloeden. Deze kennis is nodig om als dierenwinkelier, duinbeheerder of onderzoeker een ecosysteem optimaal te laten functioneren.