Online onderwijs

E-klas: Kracht en beweging

De module Kracht en Beweging is een e-klas van 60 slu voor 4 havo en vwo waarin de gebruikelijke inleidende mechanica-onderwerpen uit de 4e klas aan de orde komen. In een veelheid van contexten worden de basisbegrippen via korte uitleg en gerichte oefening aangeleerd.

De e-klas biedt lesmateriaal in een elektronische leeromgeving in de vorm van animaties, applets, films, plaatjes, teksten, vragen en opdrachten, screencasts, practica en PowerPoint presentaties.