Online onderwijs

E-klas: Logica

Logica is het vakgebied dat de geldigheid van redeneringen onderzoekt. In de wiskunde worden redeneringen gebruikt om uitspraken (stellingen) te bewijzen. Dergelijke redeneringen volgen bepaalde regels en die leerlingen in deze e-klas nader gaan bekijken.

Ze maken kennis met beweringen, met samenstellingen van beweringen, met waarheidstabellen, enzovoorts. Deze basiskennis wordt het gereedschap waarmee ze vervolgens ingewikkelder zaken kunt aanpakken, zoals:

  • complexe logische puzzels oplossen
  • een beslis-apparaat maken (bijvoorbeeld een sensor die kan beslissen of twee van de drie ramen open staan)
  • een eenvoudige computer van papier maken (een zgn. Turing Machine)