Online sessie /

Een toets in 2 minuten

Met de toetsgenerator van Theo de Klerk is het mogelijk in een paar minuten een SE in elkaar te zetten. Je put daarbij uit een database van 1100 opgaven, en het levert een pdf bestand met opgaven en bijlagen op, plus een bestand met antwoorden. 

Het aantal opgaven in de database groeit nog steeds. Je kunt de toets gemakkelijk balanceren in lengte, RTTI componenten en andere selectiecriteria. Alles is te downloaden naar je eigen computer, dus geen zorgen over de kwetsbaarheid. De generator is ook voor de andere bètavakken in te zetten, er moet samengewerkt worden om de opgaven voor die vakken erin te zetten.  

afbeelding: Theo de Klerk

15:45 u Inloop 

16:00 u Demonstratie toetsgenerator

16:15 u Zelf aan de slag met ondersteuning 

17:00 u Discussie over toepassing en vervolgtraject 

17:15 u  Afronding

De inschrijvingen zijn gesloten.