Energietransitie in de versnelling (16 juni 2022)

Energietransitie in de versnelling (16 juni 2022)

Voor een gemêleerd gezelschap van economie en bèta-docenten, alsook twee 5vwo-leerlingen, presenteerden Bert Tieben van SEO en Peter Mulder van TNO hun visie op de grote transitie van energie die ons te wachten staat. Het was – in samenwerking met Bètapartners – de aftrapbijeenkomst van AlfaGammapartners; reden temeer om na afloop ideeën en suggesties uit te wisselen. Wordt vervolgd!

De energietransitie, waar we volgens Bert Tieben van Stichting Economisch Onderzoek al middenin zitten, is niet de eerste. Hij toonde een algemeen model van transitie met alle onzekerheid, chaos, destabilisatie en uiteindelijk stabilisatie die daarbij horen. Transitiemodellen zijn langdurig en complex en er is een incident, conflict of ramp voor nodig om te versnellen. Fraaie schema’s toonde aan wat er door ons land worden geproduceerd aan energie, wordt ingekocht en waar het allemaal naar toe gaat (veel export!). Lees het hier terug in de presentatie.

Ook Peter Mulder van TNO keek even terug: dat aardgas in de jaren 60/70 door Nederland verkocht moest worden want als kernenergie zou doorbreken zou het niets meer waard zijn….. na Tsjernobyl wisten we beter. Scenario’s van adapt (voortborduren op huidige systemen en manier van denken) en transform (echte omslag, omdenken) kwamen langs, evenals de drie criteria voor transitie als betrouwbaar-betaalbaar-inclusief. De huidige situatie is wel wat we duurzaamheid technisch gezien. Mulder sloot af met drie interessante sites voor onderzoek of in de les te gebruiken (zie laatste dia in zijn presentatie.

Ter afsluiting werden kort twee games gepresenteerd. Ten eerste We Energy Game van WeGoSustainable waarbij acht duurzaamheidsvariabelen kunnen worden ingezet die getoetst worden op vijf maatschappelijke, soms tegenstrijdige aspecten / rollen in de samenleving. Leuk om te spelen, maar ook om de demo in de klas te laten zien. Leerlingen gaan zien dat eenzijdige oplossingen nooit werken.

Wouter Vink van Systemiq speelde tot slot een demoversie van hun bordspel, waarbij goede duurzame beslissingen vooruitgang oplevert en het verhandelen van emissierechten helpen. Niet iets om te doen als je een halve les over hebt, wel om spelenderwijs te verdiepen.