Evaluatieformulier leskist Proef je PTC?

Evaluatieformulier leskist Proef je PTC?

U heeft de afgelopen periode de leskist Proef je PTC? geleend. Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen. Wilt u zo vriendelijk zijn het onderstaande evaluatieformulier in te vullen.

Bij voorbaat dank, team Reizende DNA-labs en ABE Nederland

  • Persoonlijke gegevens

  • Gegevens school

  • Leskist Proef je PTC?

  • Privacyverklaring

    Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opmaken van ons jaarverslag en onze verantwoording naar het ABE Nederland project. Daarnaast gebruiken wij de feedback voor het verbeteren van het lesmateriaal. Mocht u vragen hebben, mail gerust naar info@dnalabs.nl.