Excellentie

Veel (potentieel) excellente leerlingen blijken onder hun niveau te presteren en worden onvoldoende uitgedaagd door het onderwijs. Een goede docent herkent dit en kan deze leerlingen stimuleren tot betere prestaties. In het project Excellentie VO-HO worden leerlingen en docenten gestimuleerd om uitdagend onderwijs te maken, te geven of te volgen.

Professionalisering

Professionalisering van docenten en schoolleiding op het gebied van excellentie en op hun eigen vakgebied staat centraal en komt terug in ons aanbod voor docenten.

PLG's en DOT's

Professionele Leergemeenschappen (PLG) of Docent Ontwikkel Teams (DOT) bestaan uit docenten die, in samenwerking met elkaar en onder begeleiding van een (vak)didactisch specialist uit het hoger onderwijs, lesmateriaal ontwikkelen en onderzoek doen naar de effectiviteit hiervan in hun eigen lespraktijk.

In 2014 – 2015 starten PLG’s voor Biologie en Natuur- en Scheikunde

Masterclasses en seminars
  • In 2014 – 2015 werden de Shell Masterclasses voor bètadocenten aangeboden. Deze masterclass ging over aardwetenschappen en boortechnologie, waarbij onderwerpen op het gebied van Exploratie & Productie in de olie-industrie de revue passeerden.
  • In samenwerking met IBM werd er onlangs een masterclass Big Data gegeven.
  • Op 27 november 2014 vond het seminar Excellentie in onderzoek plaats.
  • Scholen die in teamverband hun docenten willen trainen op het gebied van excellentie kunnen gebruik maken van het aanbod van BètaOnderwijsopMaat.

Voor leerlingen

Leerlingen kunnen deelnemen aan uitdagende en verdiepende activiteiten van de Its Academy. Ook worden er een aantal activiteiten aangeboden worden door Amsterdam University College. Bijvoorbeeld het Academic Challenge programma en Masters in Teaching. Informatie over dit laatste project, waarbij docenten uit het voortgezet onderwijs samen met een docent van het AUC een aantal lessen voorbereiden en uitvoeren voor excellente leerlingen in het vwo, is op te vragen bij dr. Ydwine Zanstra.

Academic Challenge

In dit programma verkennen leerlingen in de bovenbouw van het VWO met studenten van Amsterdam University College als coach wat excellentie betekent, wat zij er mee kunnen en wat de school er mee zou moeten doen. Zij stellen samen een project op vanuit thema’s en vragen die door het AUC aangeleverd worden of ontwerpen zelf met hun coach een vraagstelling en een onderzoek. Het programma wordt één keer per jaar uitgevoerd.

Masterclasses

Een masterclass bestaat meestal uit een inleidende presentatie, een verdiepende opdracht en een practicum. Het practicum is veelal een onderzoekspracticum. Een masterclass bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten. Na afloop krijgt de leerling een certificaat dat goed is voor 10 tot 30 studielasturen.

Zoek een masterclass

Profielwerkstukbegeleiding

De VU en UvA bieden havo en vwo scholieren, intensieve begeleiding bij profielwerkstukken. De begeleiding bestaat uit 2½ tot 4 dagen op de universiteit met colleges, practica en een posterpresentatie. Daarnaast ga je zelf aan de slag met het bedenken van een onderwerp en onderzoeksvraag en het schrijven van het profielwerkstuk.

Zoek een profielwerkstukbegeleiding

Links

Regelmatig verschijnen er onderzoeksrapporten over onderwerpen in excellentie en onderwijs. Op deze pagina staan de meest recente en relevante onderzoeken die met name aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn uitgevoerd.

Zelf een onderzoeksrapport of interessante link delen? Laat het ons weten per mail

Onderzoeksrapporten
Interessante links
Archief

Documentatie omtrent afgeronde (Bètapartners) projecten en activiteiten op het gebied van excellentie: