Exclusief voor Collegetour docenten: Collegetours uitwisselingbijeenkomst

Er zijn inmiddels vijf verschillende Collegetours: Gooi- en Vechtstreek, Havo Amsterdam, Kennemerland, Noordkop, Zaanstreek en Waterland. Veel deelnemende docenten, bedrijven en leerlingen… en dus veel opgedane ervaring! Daarom gaan we op maandag 1 juli 2019, voorafgaand aan de Bètapartners jaarafsluiting, een Collegetours uitwisselingsbijeenkomst organiseren, zodat we met z’n allen onze good practices uit kunnen wisselen en elkaar kunnen helpen met knelpunten waar we tegenaan lopen.

Wanneer:
Op maandag 1 juli 2019 van 14.00 tot 16.00 uur

Waar:
Op dezelfde locatie als waar de Bètapartners jaarafsluiting gehouden wordt (op dit moment nog niet bekend waar)

Wat:
We starten de bijeenkomst met een kort inspirerend praatje door iemand uit het bedrijfsleven. De rest van de bijeenkomst vullen we in op basis van de good practices en leervragen van de Collegetour docenten!

Aanmelden:
De Collegetours uitwisselingsbijeenkomst is exclusief voor docenten die participeren in een Collegetour. Omdat het programma samengesteld wordt op basis van jullie good practices en leervragen, verzoeken we jullie om je uiterlijk 17 juni 2019 aan te melden. Als je je na die datum aanmeldt, kunnen je leervragen/good practices mogelijk niet meegenomen worden in het programma.

Ik meld me aan voor de Collegetours uitwisselingbijeenkomst op maandag 1 juli 2019 van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Persoonlijke gegevens

  • Privacyverklaring

    Wij gebruiken de persoonsgegevens om een nascholingscertificaat op te stellen en deelname te bevestigen.