Netwerkbijeenkomsten /

Excursie: Ecologieonderwijs in de Kalverpolder

Ecologieonderwijs buiten de school: Hoe breng ik de leerlingen in contact met ecologie- en projectonderwijs buiten de school

Tijdens deze bijeenkomst ga je daadwerkelijk de Kalverpolder in Zaandam in, om zelf te kunnen kijken naar wat de polder te bieden heeft, maar bovendien om te kijken wat je met leerlingen kan doen tijdens een ecologieproject.

De leerlingen van klas 2 van het St. Michael College zijn voor het vak Biologie op dat moment bezig met veldonderzoek met bijbehorende opdrachten.

Je gaat hierbij in de polder zien wat mogelijk is met veldonderzoek. Je gaat ook een kijkje nemen op de Kooiakkers, een veenweide-eiland waar de leerlingen veldonderzoek doen.

Het idee is om hierbij een grote step te gebruiken voor transport over het fietspad. Zorg er voor dat je hierbij passende kleding hebt (geen hakken onder de schoenen en hou rekening met regenachtig weer). We gaan ongeveer 3 km steppen, en dat kan in een rustig tempo. En als je in de gelenheid bent, kun je een verrekijker meenemen.

Tijdens deze excursie doe je inspiratie op voor projectonderwijs in het algemeen, en specifiek voor ecologieonderwijs buiten de school. Het is belangrijk dat leerlingen niet alleen theoretisch bezig zijn, maar echt buiten de school leren kijken naar de natuur, en daar leren ecologische verbanden te zien. Je krijgt handvatten hoe dat aan te pakken, ook al staat de school in een sterk bewoond gebied.

Specifieke doelstellingen van dit project:

  • Leerlingen bewust laten worden van de relatie tussen natuur en mens in Nederland; Nederland is vol, hoe kunnen wij toch goed omgaan met natuur in Nederland
  • Biologie: leerlingen dienen echt in contact gebracht te worden met de levende natuur in hun omgeving om nieuwsgierigheid en interesse te creëren, en om ecologische verbanden goed te kunnen begrijpen.

tekst
Vanuit het vak Biologie verzorgt het St. Michael College te Zaandam veel projectonderwijs. De algemene uitgangspunten en doelstellingen hiervan zijn:

  • Leerlingen werken in groepen aan een onderzoek, waarbij kaders worden aangegeven waarbinnen gewerkt moet worden en leerlingen werken aan uitdagende onderwerpen.
  • Onderwijs dat buiten de gebaande paden (mono-vakken) treedt, waarbij multidisciplinaire onderdelen aan bod komen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld op een ander dagdeel een opdracht in de polder vanuit het vak Aardrijkskunde.
  • Leerlingen werken aan een variatie aan competenties.
  • Talentvolle leerlingen zijn slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig, en dat willen we ze bieden.

12.30 u Ontvangst op het SMC

Introductie door Nick Vermeulen over de Kalverpolder met hun diverse habitats en ecologie.

13.15 u Steppen in en rond de Kalverpolder.

We vertrekken op de step vanuit het SMC. O.l.v. Nick Vermeulen (en op sommige stops Staatsbosbeheer) steppen we langs verschillende interessante plekken in de Kalverpolder, waarbij Biologie, Aardrijkskunde en NLT aan bod komen. Op verscheidene stops zijn leerlingen die dag bezig met hun veldwerk waar we bij gaan kijken.

16.30 u Einde excursie op het SMC

De inschrijvingen zijn gesloten.