Leskisten

Bijzondere lesmaterialen voor gebruik in de klas

Leskist: Expeditie Moendoes – Pannenkoeken bakken

Expeditie Moendoes is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel is geschikt voor alle vakken. Leerlingen maken zo op een speelse manier kennis met de essentie van wetenschap.

Introductie Onderzoekend Leren

In de docentenhandleiding van Expeditie Moendoes staat een practicum waarin de leerlingen pannenkoeken gaan bakken. Het bakken gebruikt de docent om het doen van onderzoek te bediscussiëren met de leerlingen. Wat zijn variabelen? Hoeveel variabelen verander je bij het doen van een onderzoek? Hoe maak je een onderzoeksopzet die betrouwbare resultaten oplevert? En hoe formuleer je een onderzoeksvraag die je ook daadwerkelijk kunt onderzoeken?

Pannenkoeken bakken kan hiertoe zeker gebruikt worden.

De spullen om dit te doen met een gehele klas zijn te leen; pannen, branders, beslagkommen, spatels etc.. Alleen de ingrediënten zelf nog aanschaffen.

Reserveren

De Leskist kan hier gereserveerd worden.