Science labs

Bijzondere lesmaterialen voor gebruik in de klas

Expeditie Moendoes

Expeditie Moendoes is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel is geschikt voor alle vakken. Leerlingen maken zo op een speelse manier kennis met de essentie van wetenschap.

Het spel is gratis te downloaden. Maar als een klas het een keer wil proberen of de leerkracht geen tijd heeft om het voor te bereiden, dan komen we graag langs om het te spelen met de leerlingen.

Heb je Expeditie Moendoes al gespeeld?

Dan is het leuk om het spel uit te breiden met een Leskist Expeditie Moendoes – Pannenkoeken bakken! Het bakken gebruikt de docent om het doen van onderzoek te bediscussiëren met de leerlingen. Wat zijn variabelen? Hoeveel variabelen verander je bij het doen van een onderzoek? Hoe maak je een onderzoeksopzet die betrouwbare resultaten oplevert? En hoe formuleer je een onderzoeksvraag die je ook daadwerkelijk kunt onderzoeken? Lees meer hier.