Extra ondersteuning voor docenten en leerlingen met www.profielwerkstuk.nl

Docenten willen leerlingen graag helpen bij het maken van een mooi profielwerkstuk, maar dat kost al snel veel tijd. Voor informatie en richtlijnen voor de verschillende stappen van allerlei soorten profielwerkstukken kun je tegenwoordig terecht op www.profielwerkstuk.nl. De website is een initiatief van Bètapartners en inmiddels werken alle universiteiten en de eerste hbo’s. Samen werken we aan nog meer informatie voor havo- en vwo-leerlingen en hun docenten. 

Veel scholen bundelen informatie over de planning, beoordeling en aanpak van een profielwerkstuk in een boekje of handleiding. Voor de aanpak kan nu dus ook worden verwezen naar www.profielwerkstuk.nl. Daarmee bied je als school uitgebreide ondersteuning voor alle soorten profielwerkstukken, zonder dat dit veel extra tijd kost. De website wordt nog steeds verder uitgebreid, wensen en suggesties zijn welkom. Een handig overzicht van de huidige artikelen is te vinden op de overzichtspagina.  

Onderzoek en ontwerpen

De aanpak voor een profielwerkstuk verschilt per vak. Afgelopen maanden is er op www.profielwerkstuk.nl hard gewerkt om iedereen verder te helpen. In 2023 wordt de website verder uitgebreid voor docenten en leerlingen. Door betrokkenheid vanuit de universiteiten, wordt ingezet op het verkleinen van het gat in onderzoeksvaardigheden tussen voortgezet en hoger onderwijs. Op deze pagina is meer informatie te vinden over onderzoekscyclus en veel andere vaardigheden.

Ook werken veel leerlingen aan een profielwerkstuk waarin ze een ontwerp uitdenken en uitvoeren. Kennis over het ontwerpproces is ook verplicht vanuit de kerndoelen in het voortgezet en hoger onderwijs. Om hierin te ondersteunen is er o.a. informatie over de ontwerpcyclus en over diverse andere relevante stappen.

Hulp bij onderwerpkeuze

Op www.profielwerkstuk.nl wordt er ook hulp geboden bij de onderwerpkeuze binnen een profielwerkstuk.nl. Vanuit alle betrokken instellingen wordt inspiratie aangeleverd, gelinkt aan recent of toekomstig onderzoek op een hbo of een universiteit. Er worden hierin denkrichtingen geboden zonder hoofdvragen, zodat leerlingen uitgedaagd blijven bij het formuleren van een eigen onderzoeksvraag. Ook is er een complete module over het goed uitvoeren van literatuuronderzoek. Deze artikelen bevatten o.a. informatie over refereren naar bronnen, het op waarde schatten van informatie en diverse betrouwbare websites, en is bijvoorbeeld goed in te zetten tijdens de oriëntatiefase van de leerling.

PWS-kits en workshops

Veel profielwerkstukken hebben een onderzoekscomponent waarbij leerlingen metingen willen verrichten, maar waarvoor niet altijd de juiste apparatuur op school beschikbaar is.  Daarom hebben Charlotte Clarijs (UvA) en Marleen van der Meer (VU) de eerste PWS-kits uitgewerkt. Deze kits kunnen gratis worden geleend op de UvA en hopelijk later in 2023 ook op andere locaties. Ze bevatten o.a. een warmtecamera of een zonnepaneel en kunnen daardoor voor diverse practica worden gebruikt. 

Daarnaast is er een www.profielwerkstuk.nl workshop in de maak, welke in overleg kan worden aangeboden op school, of zelf gegeven kan worden door een docent op school.

Bezoek dus vooral eens de website www.profielwerkstuk.nl en gebruik het aanvullend op de materialen in school. Doordat de website is opgezet door alle Nederlandse universiteiten en een aantal hbo’s, is deze niet commercieel van aard. In 2023 werken we aan het uitbreiden van de docentenmaterialen en meer havo leerlingmaterialen. Uiteraard is er altijd ruimte voor commentaar, vragen van docenten of suggesties via communicatie@profielwerkstuk.nl.

02-feb-2023