Vakbijeenkomsten /

Fijnstof

Ammoniakzouten, roetdeeltjes en vulkaanas zijn slechts enkele voorbeelden van fijnstof die in onze atmosfeer zweven. Deze deeltjes hebben invloed op de luchtkwaliteit en onze gezondheid. Dankzij nieuwe technologieën en filters in bijvoorbeeld auto’s en fabrieken is de hoeveelheid fijnstof in de lucht in de afgelopen decennia flink omlaag gegaan. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, wat ook blijkt uit de recente aanscherping van de WHO-richtlijnen voor de luchtkwaliteit.

Op donderdag 8 februari organiseren we een boeiende lezing door Hester Volten, een vooraanstaand wetenschapper van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het gebied van luchtkwaliteit. Hester Volten is nauw betrokken bij Samen Meten (zie samenmeten.nl). Samen Meten ondersteunt allerlei citizen science projecten, waaronder ook GLOBE-projecten (over fijnstof en NO2), en nlt-module Fijnstof.

Na de lezing gaan we samen aan de slag om te ontdekken hoe we citizen science kunnen integreren in het onderwijs. Je krijgt praktische tips en bruikbare handvatten om op een eenvoudige manier met je leerlingen aan de slag te gaan met het analyseren van luchtkwaliteit data. Deze bijeenkomst is relevant voor zowel degenen die de nlt-module ‘Fijnstof’ onderwijzen als voor scholen die meer willen doen met data in de les.

15.00    Inloop

15.30    Lecture Hester Volten

16.20    Snuffelfiets (aan de slag met een fijnstofmeter op de fiets)

16.40    Intro citizen science  inc theoretische onderbouwing computational thinking

17.00    Diner

17.45    Aan de slag met data

19.15    Einde