Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Fractals

‘Fractals’ is een lesbrief van 2 lessen met een studielast van 2-3 SLU. Fractals zijn van oorsprong puur wiskundig, maar ze blijken geschikt te zijn voor het beschrijven van veel natuurwetenschappelijke verschijnselen. Fractals zijn dus vakoverstijgend: in deze minimodule krijgt de leerling te maken met de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. De module wordt afgesloten met een tentoonstelling (posters of on-line).

Ontwikkeld door: Hans van Dijk (Pieter Nieuwland College / Amsterdam)

Bijlages:
Fractals vwo leerling
Fractals havo leerling
Fractals docentenhandleiding