Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab: Goochelen met genen

Genetische modificatie van planten is de laatste jaren veel in opspraak geweest, er zijn veel argumenten voor èn tegen de toepassing ervan in de landbouw. Bovendien is het gebruik van genetische modificatie in het wetenschappelijk onderzoek een belangrijk gereedschap om de werking van genen te onderzoeken. Het is een zeer controversieel onderwerp dat zich goed leent voor groepsdiscussies. Een mogelijke toepassing in de klas is om alle argumenten, betrokkenen en belangen met de groep in kaart te brengen om te ontdekken hoe complex het probleem is. Om een goede discussie mogelijk te maken is het prettig als de leerlingen weten hoe DNA is opgebouwd, wat een gen (ook alweer) is, dat de activiteit van genen nauwkeurig gereguleerd wordt en dat het product van een gen een eiwit is.

Tijdens het practicum gaan we testen of er genetisch gemodificeerd materiaal is terug te vinden in ons voedsel en we gaan kijken hoe je de activiteit van een gen zichtbaar kunt maken met een ‘reporter gen assay’.

Bekijk hier een filmpje over dit Science Lab: