Hans Nooij

Hans Nooij

Hans Nooij

Werkzaam als Projectmanager Onderwijscontacten Jet-Net – Techport – Techportal sla ik in de regio een brug tussen de theorie op school en de praktijk van alledag. Ik vertegenwoordig het bedrijfsleven in de stuurgroep van Bètapartners. Daarnaast ben ik betrokken bij organisaties, zoals Sterk Techniek Onderwijs (STO IJmond en Zuid-Kennemerland), ‘BedrijfindeKlas’, VTi en Techport. Geweldige regionale netwerken waar kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek centraal staan.

Dat jongeren kiezen voor een wetenschappelijke of technologische opleiding is nog steeds niet vanzelfsprekend. Ze komen niet voldoende in aanraking met de snel veranderende praktijk tijdens hun schoolperiode. Ze weten niet goed wat de wetenschap en technologie precies inhoudt. Dit heeft tot gevolg dat er nog steeds te weinig mensen met een wetenschappelijke, technologische en technische achtergrond op de arbeidsmarkt zijn. Voor veel bedrijven en instellingen heeft dit grote gevolgen, want zij hebben juist diverse mbo- en hooggeschoolde kenniswerkers en bètatechnici nodig.

Met de scholen en bedrijven in onze regio (van basisscholen tot universiteiten) ontwikkelen we daarom samen uitdagend contextrijk lesmateriaal en evenementen zoals de Career Day Noord-West en de Techport Technologie Week. We sturen met dit alles samen aan op de ontwikkeling van een kennisintensieve samenleving die ruim baan biedt aan innovatie op economisch en maatschappelijk terrein. Het is van groot belang om kinderen al op jonge leeftijd te inspireren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen van de basisschool positief in aanraking zijn gekomen met wetenschap en technologie, zij in de toekomst eerder voor een technische of wetenschappelijke opleiding kiezen.

Samen met collega’s en andere bedrijven hebben wij één gemeenschappelijk doel: de kenniseconomie in Nederland met geweldige kenniswerkers op een hoger peil brengen!