Vakbijeenkomsten / Workshops /

Heen-en-weer denken bij practica

Wegens succes herhaald: een workshop Heen-en-weer denken bij practica door Wouter Spaan. Wouter doet onderzoek naar practica in de vakken natuurkunde en scheikunde. Hij heeft inmiddels practica ontwikkeld, waardoor leerlingen aantoonbaar actief bezig zijn met de achterliggende theorie. Tijdens deze workshop staat de volgende vraag centraal: “Hoe kun je leerlingen tijdens een practicum aanzetten tot nadenken?” Om dit denkproces te stimuleren, is het belangrijk om opdrachten te geven die het zogenaamde heen-en-weer-denken bevorderen. Heen-en-weer-denken omvat het verbinden van waarnemingen en handelingen met ideeën en concepten, en kan op verschillende manieren gestimuleerd worden. Een practicumdidactiek gericht op heen-en-weer-denken lijkt goed aan te sluiten bij de methode van Modeling Instruction.

De workshop begint met een grondige introductie van het heen-en-weer-denken, waarbij we gezamenlijk een practicum zullen analyseren. Vervolgens ga je zelf aan de slag met het verkennen van mogelijkheden bij een van je eigen practica, zodat je geïnspireerd de workshop verlaat. Bedenk daarom vooraf welk specifiek begrips- of onderzoekspracticum je graag zou willen verbeteren.

Afbeelding: Fokke en Sukke

16:15            Inloop

16:30           Introductie hands-on, minds-on en heen-en-weer-denken bij practica

17:00           Voorbeelden analyseren; wat werkt er?

17:45            Diner

18:15            Toepassen van de theorie op elkaars practica

19:00           Toepassen van de ideeën op je eigen practicum – hoe verbeter je je eigen practicum?

19:45           Afsluiting: wat neem je mee?

20:00          Einde en napraten

Deze aanmelding is helaas gesloten. Als je je nog wilt aanmelden, neem dan contact op met Monique Jhinnoe.