Herziening NLT module ‘Forensisch Onderzoek’

Ik ben Nathalie van der Weiden en ik werk nu ruim 7 jaar als docent natuurkunde op het Alberdingk Thijm College in Hilversum. Naast het lesgeven vind ik het leuk om ook bezig te zijn met het ontwikkelen van lesmateriaal en zodoende ben ik twee jaar geleden begonnen bij het Vaksteunpunt NLT als ondersteuning met de modules voor NLT. In eerste instantie waren dit kleinere klussen, zoals het herschrijven van een Coach 6 model naar een Coach 7 model.

Modules voor NLT moeten na een aantal jaar gehercertificeerd worden en zo ook de module Forensisch Onderzoek voor de havo. Hiervoor heb ik eerst een APK-rapport opgesteld voor de module, waarbij de input van verschillende gebruikers is meegenomen voor de beoordeling.

Dit schooljaar ben ik begonnen met het herzien van de module Forensisch Onderzoek in samenwerking met Forensic Science aan de UVA. Naast het up-to-date maken van de bestaande module en de huidige technieken zal er in samenwerking met Meike Kombrink van Forensic Science een extra hoofdstuk worden toegevoegd over digitale opsporing.

De herziening van de module Forensisch Onderzoek zal in twee stappen plaatsvinden. Eind juni 2022 hopen we een eerste herziene versie aan te leveren die dan in overleg met de gebruikers nog aangevuld kan worden om dan aanvullend daarop eind juni 2023 de hercertificering van de module rond te krijgen.

31-mrt-2022