Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Koen van der Sluijs

In dit artikel vertelt Koen van der Sluijs, scheikundedocent op het Kennemer College in Beverwijk, over zijn afstandsonderwijs ten tijde van corona. Hoe pakt hij het aan, hoe gaat het, en wat vinden hij en zijn leerlingen ervan?

“Op 15 maart gebeurde waar we al een week of twee rekening mee hadden gehouden: de scholen in Nederland gingen voor langere tijd dicht. In de weken voorafgaand aan de sluiting hadden we al per leerlaag bekeken welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet geschikt waren voor afstandsonderwijs. Zo was het al vrij snel duidelijk dat het hoofdstuk “Analysemethode” in VWO 5 uitgesteld moest worden, en ook in andere leerlagen is de volgorde van de hoofdstukken aangepast.

Op 16 en 17 maart hebben we de tijd genomen om het online lesgeven vorm te geven. We begonnen met een spoedcursus Microsoft Teams en de resterende tijd gebruikten we om op woensdag 18 maart van start te kunnen gaan met de online lessen. Bij ons op school is gekozen voor een aangepast lesrooster met 2 lesuren voor de kernvakken en 1 lesuur voor de overige vakken. Dat houdt in dat je relatief weinig tijd hebt om de lesstof uit te leggen.

Om die reden deel ik vaak relevante filmpjes waarin de onderwerpen nog eens rustig uitgelegd worden (scheikundelessen.nl). Om de leerlingen tijdens de uitleg erbij te houden, probeer ik door middel van gerichte vragen de kennis op te halen van onderwerpen die al eerder aan de orde zijn geweest. Daarnaast gebruik ik socrative.com voor formatieve toetsen.

Buiten de lessen om wordt van leerlingen verwacht dat ze iedere week de weektaak maken en inleveren via Teams. Door het beperkte aantal lesuren heb ik doorgaans voldoende tijd om alle leerlingen persoonlijke feedback te geven (iets wat er bij reguliere lessen nog wel eens bij inschiet). Over het algemeen heb ik wel de indruk dat de meeste leerlingen de noodzaak van afstandsonderwijs inzien en vind ik dat de inzet van de leerlingen naar omstandigheden goed is.

Toetsen op afstand blijft wat mij betreft een pijnpunt van het afstandsonderwijs. Bij ons op school mag je gebruik maken van Microsoft Forms en Exam.net. In beide systemen zijn wel wat mogelijkheden om samenwerken bij toetsen te vermijden, maar waterdicht zijn de mogelijkheden allerminst. Toetsen op afstand betekent automatisch een open-boek-toets en voor sommige onderwerpen is dat niet zo’n probleem (chemisch rekenen), maar bij andere onderwerpen is dat niet zo wenselijk (zouten).

Ik hoop dat we op korte termijn (maar in ieder geval na de zomervakantie) onze lessen weer (deels) op school kunnen verzorgen. Dat geeft ons weer de ruimte om practica te doen en toetsen op de gebruikelijke wijze af te nemen. Maar bovenal biedt het de mogelijkheid om de leerlingen weer terug te zien.”

Koen heeft na zijn masteropleiding Farmacochemie aan de Vrije Universiteit op het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam promotieonderzoek gedaan en daarna lange tijd als postdoc gewerkt. Na verloop van tijd merkte hij dat hij de begeleiding van studenten bij hun wetenschappelijke stage eigenlijk het leukst vond. Vandaar dat hij in 2014 begonnen is met de lerarenopleiding en sinds 2015 werkzaam is als scheikundedocent op het Kennemer College in Beverwijk. En ook nu vindt hij de begeleiding van leerlingen (bijvoorbeeld bij profielwerkstuk of praktische opdracht) één van de leukste aspecten van het onderwijs.

Lees ook:

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Harry Mons

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Herbert van de Voort

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Paul Delcour

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent August Roelofsen

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Roy Wiersma

Het afstandsonderwijs van natuurkundedocent Bert Haalboom

Het afstandsonderwijs van biologiedocent Yvonne Doorduyn

26-mei-2020