Vakbijeenkomsten /

Inspiratiesessie over lesmateriaal en PTA

Sinds 2020 is er een nieuw examenprogramma binnen het vak informatica. Docenten hebben hiermee al eerste ervaringen opgedaan. Omdat je als informatica docent (vaak) alleen op een school werkt, is dit een mooie kans om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de ervaringen van andere docenten. 

Aan het eind van het schooljaar is het weer tijd om het PTA te maken voor volgend jaar. Daarbij kijken docenten vaak terug of de lessen voldoende resultaat hebben opgeleverd en of de opbouw in het programma goed was. Naast ervaring uit het afgelopen jaar, zijn er ook nieuwe (technologische) ontwikkelingen en is er ook nieuw lesmateriaal ontwikkeld.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen: 

Deel 1 – Succesnummers
Iedere informaticadocent heeft wel een of meerdere zogenaamde ‘succesnummers’. Lessen(series) die op de een of andere manier heel goed gaan. Vaak is dit geen standaard lesmateriaal, maar bijvoorbeeld iets dat door de docent vaak is aangepast of op een andere manier wordt gedoceerd. We delen onze succesnummers met elkaar via een zogenaamde kenniscarrousel. Vervolgens presenteren een aantal recentelijk afgestudeerde docenten het lesmateriaal dat ze tijdens hun opleiding hebben ontwikkeld. 

Deel 2 – PTA
In het tweede deel bespreken we hoe we tot een succesvolle PTA kunnen komen. Wat zijn de verschillende overwegingen en keuzes als het gaat om bijvoorbeeld toetsing, werkvormen, praktische opdrachten, keuze domeinen, verschil tussen havo en vwo en eindtermen. Hierbij worden we ondersteund door het SLO.

Het is onze ambitie dat iedereen met nieuwe inzichten en lesmateriaal naar huis gaat.

 

LET OP: Er waren technische problemen met het aanmeldformulier. Na je aanmelding hoor je meteen een bevestiging te ontvangen. Indien dit niet gebeurd is, verzoeken we je om het aanmeldformulier weer in te vullen. De problemen zijn inmiddels opgelost. Mocht je nog problemen ondervinden, mail dan bureau@betapartners.nl. Excuses voor het ongemak.

 

16:00 Inloop

16:15 Start – Deel 1 – Lesmateriaal carrousel

17:30 Diner

18:30 Start – Deel 2 – PTA

19:30 Einde