Jan Pieter van der Schaar

Jan Pieter van der Schaar

Jan Pieter van der Schaar

Ik ben theoretisch fysicus aan het Institute of Physics van de Universiteit van Amsterdam, en gespecialiseerd in de kosmologie, het ontstaan van het heelal en de theorie van quantum zwaartekracht. Daarnaast ben ik de onderwijsdirecteur van de Graduate School of Sciences van de Faculteit voor Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), waar de master opleidingen van Chemistry, Physics and Astronomy en Mathematics and Stochastics and Financial Mathematics onder vallen. In de stuurgroep vertegenwoordig ik FNWI.

Ik ben lid van de stuurgroep van Bètapartners, omdat de relatie en uitwisseling tussen leerlingen en leraren in het voortgezet onderwijs en bèta onderzoekers, docenten en studenten van de universiteit een cruciale schakel zijn in een duurzame en succesvolle kennis-, onderzoek- en innovatieketen.