Kees Temme

Kees Temme

Vaksteunpuntcoördinator Wiskunde

Als steunpunt coördinator wiskunde organiseer ik leerzame en uitdagende activiteiten voor wiskundedocenten. Hierbij werk ik nauw samen met het bevriende vaknetwerk wiskunde.

Verder onderhoud en verbeter ik de contacten tussen het middelbaar en hoger onderwijs. Zo zit ik bijvoorbeeld in de programmacommissie van de jaarlijks vakantiecursus en ben ik ontwerper en uitvoerder van de webklas Het Mandelbrot Mysterie. Naast mijn werk voor Bètapartners geef ik wiskunde op het Gemeentelijk Gymnasium in  Hilversum.