Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Koperdraad

Met dit project worden verschillende concepten uit de natuurkunde en wiskunde verduidelijkt: uitzetting, uitzettingscoëfficiënt, verbranding, smelten, elektrische stromen, Pythagoras, verhoudingstabellen, rechtevenredigheid. Bovendien zullen leerlingen hun eigen opstelling moeten bouwen waarbij hamer een spijker gehanteerd moet worden.

Vanwege het hoge theoretische gehalte is dit project niet geschikt voor havo. Vwo-leerlingen blijken er erg veel lol aan te kunnen beleven.

Om een niet al te grote stroom door de draad te hoeven sturen zijn erg dunne draadjes nodig, die bij de montage gauw knappen. We zijn nog op zoek naar andere draden die geschikter zijn voor dit doel.

Bijlages:
koperdraad