Materialenmarkt

Lessenserie: Leven in de nieuwe delta

Leven in de nieuwe delta is een project om middelbare scholieren bewuster te maken van de interactie tussen de activiteiten van de mens en het rivierdelta-ecosysteem. Hoe beinvloeden wij ons landschap? En welke keuzes kunnen we hierin maken? Hoe zorgen we ervoor dat we genoeg voedsel kunnen produceren zonder de natuur aan te tasten? In dit project leren de leerlingen samen te werken vanuit diverse invalshoeken, en bouwen zij samen aan een duurzame leefomgeving.

Het project voor HAVO/VWO (leerjaar 2-6)

Dit project is een samenwerking tussen de vakken biologie, aardrijkskunde en CKV, samen met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam. Deze lessenserie probeert de leerling bewust te maken van het belang van een functionerend ecosysteem voor een gezonde samenleving. Vanuit het concept ecosysteemdiensten komen verschillende biologische en aardrijkskundige aspecten aan bod, zoals deltavorming, sociale geografie, voedselwebben, biodiversiteit en vismigratie. Deze kennis kan vervolgens met behulp van CKV worden omgezet door de leerlingen om een maquette van een stedelijk gebied te bouwen op een kaart van de Rijndelta rond 1200. Dit doen ze in groepen gebaseerd op verschillende belanghebbenden in de echte wereld. De belanghebbenden zijn: De Overheid, het Bedrijfsleven, de Waterschappen, en de Natuurbeheerders. Zo moeten de leerlingen met elkaar in overleg over het belang van economie, drinkwater, werk, veiligheid en natuurbeleid. Doordat de leerlingen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek gaan, krijgen de leerlingen een completer beeld van de interactie tussen mens en ecosysteem. Aan het eind van het project hebben de leerlingen 1) een maquette van een stedelijk gebied in de Rijndelta gebouwd, en 2 ) een presentatie gegeven met hun groep van het proces van de totstandkoming van de maquette.

Aan het einde van de lessenserie hebben de leerlingen inzicht gekregen in het belang van het ecosysteem en de diensten die zij levert voor de mens en zijn behoeften, en het effect dat de mens kan hebben op zijn omgeving.

Handleidingen en project website

Download hier de leerlingen- en docenthandleiding van het project:
Leven in de nieuwe delta docentenhandleiding
Leven in de nieuwe delta leerlingenhandleiding

Ga hier naar de speciale project website:
Leven in de nieuwe delta

Dit project is tot stand gekomen door financiering van het Platform Bèta Techniek (PBT),  en mogelijk gemaakt door het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek (EWT), in het kader van het Innovatieprogramma Onderwijs.
De uitvoering van het project is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en Pascal College Zaandam.
Het project is uitgewerkt en geproduceerd door Tom van der MeerRob KroesHarm van der Geest en Bart Groeneveld.