Vakbijeenkomsten / Conferenties /

Leve de Wiskunde!

Leve de Wiskunde is dé bijeenkomst voor wiskundedocenten en gemotiveerde leerlingen uit 5 en 6 VWO. Wiskundigen vertellen over de laatste stand van zaken uit hun onderzoek. Dit geeft leerlingen de kans om kennis te maken met wiskundeonderzoek, terwijl leraren interessante nieuwe contexten voor in de les ontdekken én collega’s kunnen ontmoeten. De 2023-editie vindt plaats op vrijdag 21 april a.s.

De volgende personen vertellen over hun onderzoek tijdens de conferentie:

Tim van Erven is universitair hoofddocent in “Machine Learning” aan het KdVI (het wiskundeinstituut van de Universiteit van Amsterdam). Hij doet onderzoek naar de wiskundige grondslagen van “Machine Learning”: hoe/waarom werkt het (niet).

Stijn Maatje is MSc student wiskunde aan de UvA. Voor zijn Bachelorscriptie heeft hij met zijn begeleider Raf Bocklandt uitgezocht hoe de Enigma machine gekraakt werd — de Enigma machine werd o.a. in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Nazi’s om geheime boodschappen te versleutelen.

Jo Ellis-Monaghan is hoogleraar “Discrete Wiskunde” aan het KdVI. Zij is gespecialiseerd in grafentheorie, dat wil zeggen, de theorie die zich bezig houdt met de stuctuur van netwerken. Ze heeft onlangs grafentheorie toegepast voor het ontwerpen van zelf-assemblerend DNA.

Milan Lopuhaä-Zwakenberg is universitair docent aan de Universiteit Twente. Hij heeft zowel wiskunde als historische taalwetenschap gestudeerd en is gepromoveerd in de algebraïsche meetkunde. Hij werkt nu aan wiskundige modellen voor het analyseren van de privacy-gevoeligheid en veiligheid van systemen, maar heeft ook onderzoek gedaan in historische taalwetenschap. Als scholier heeft hij met groot enthousiasme deelgenomen aan de taalkundeolympiade en bedenkt hier inmiddels elk jaar opgaven voor.

Docenten kunnen bij het inschrijven ook de namen van scholieren die ze meenemen opgeven (deze zijn dan automatisch ook ingeschreven). Het is voor gemotiveerde scholieren ook mogelijk om op individuele basis te komen.

10:00 — 10:30 ontvangst met koffie en thee

10:30 — 10:40 opening door Eric Opdam (directeur van het wiskundeinstituut van de UvA)

10:40 — 11:20 Tim van Erven: “Hoe computerprogramma’s kunnen leren”

11:20 — 12:00 Stijn Maatje: “Het raadel Enigma”

12:00 — 13:00 lunch

13:00 — 13:40 Jo Ellis-Monaghan: “Graph theory for DNA self-assembly” (in het Engels)

13:40 — 14:20 Milan Lopuhaä-Zwakenberg: “Waarom zijn wiskundigen zo goed in taal?”

14:30 — 15:30 workshops (parallel) n.a.v. de voordrachten

15:30 — 15:40 afsluiting

15:40 — 16:30 borrel