Online sessie /

Lezing door Pleuni Pennings over Soft Sweeps

Pleuni Pennings, de associate professor van San Francisco State University, lijkt het heel leuk om docenten biologie te vertellen over haar onderzoek aan soft sweeps (het idee dat in een populatie op meerdere plekken eenzelfde mutatie plaatsheeft en dat op die wijze een verandering kan plaatshebben). De basis voor evolutie zogezegd. Pleuni heeft dit ontdekt middels werken aan modellen en na een publicatie hierover bleken collega biologen haar model bevindingen te kunnen staven met de praktijk. Het levert nog steeds discussie op in de evolutie biologie. Wil je meer weten over de laatste bevindingen binnen de evolutie theorie, kom dan luisteren naar deze online lezing.

Deze lezing is ook beschikbaar voor geïnteresseerde leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen die met hun PWS onderwerp raakvlakken hebben met dit onderwerp.

Aansluitend zouden we graag je mening horen, kun je vragen stellen, en kunnen we bespreken hoe je dit in je les kunt gebruiken/toepassen. Wellicht heeft Pleuni hiervoor ook goeie ideeën.

Meer informatie over Pleuni Pennings is hier te vinden.