Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Lifestyle drinks

Deze lesbrief is afkomstig uit “Chemie in Onderzoek 3HV”, de eigen scheikunde lesmethode van het Zaanlands Lyceum. Leerlingen maken aan de hand van een eenvoudige titratiemethode een top 10 van de meest zure lifestyle drinks.

Belangstelling voor deze lesmethode (ook beschikbaar voor de bovenbouw)? Informatie bij Henk Ubbels, of kijk op www.everyweb.com/chemieinonderzoek.

Bijlages:
Lifestyle drinks