Marco Kragten

Marco Kragten

Marco Kragten

Ik ben hoofddocent bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Mijn onderzoek richt zich op de didactiek van bètavakken in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste focus van mijn werk is hoe studenten (beter) kunnen leren met en van kennisrepresentaties over dynamische systemen. Hiertoe ontwikkel en evalueer ik vernieuwende didactische benaderingen en lesmaterialen waarbij de leerling en/of docent wordt ondersteund door digitale tools en kunstmatige intelligentie. Als hoofddocent begeleid ik studenten in de lerarenopleiding bij het ontwikkelen van hun pedagogisch-didactische vaardigheden en vakinhoudelijke kennis, met name met betrekking tot het schoolvak biologie.

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding neemt deel aan het netwerk Bètapartners vanwege het gemeenschappelijke belang in de nascholing van bètadocenten en de mogelijkheid om onze vakdidactische expertise te delen.