Mareanne Karssen

Mareanne Karssen

Mareanne Karssen

Ik ben onderwijsdirecteur van de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van twee voortgezet onderwijs scholengroepen. In de stuurgroep vertegenwoordig ik de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU. Onze organisatie is lid van Bètapartners, vanwege het belang van een goede samenwerking tussen het voortgezet- en hoger onderwijs.