Marloes van Putten

Marloes van Putten

Vaksteunpuntcoördinator Aardrijkskunde

In het schooljaar 2021-2022 ben ik gestart als vaksteunpuncoördinator Aardrijkskunde. Hiervoor heb ik in 2012 de opleiding Aarde en Economie afgerond aan de VU. Sinds die tijd sta ik voor de klas op het Regius College in Schagen in zowel de onderbouw als de bovenbouw havo/vwo. Als vaksteunpuntcoördinator hoop ik interessante vakbijeenkomsten te organiseren en veel onderling contact met elkaar te hebben, zodat we van elkaar kunnen leren.