Masterclass in bedrijf /

Masterclass bij Waternet

Waternet is het eerste en enige watercyclus bedrijf in Nederland: Een combinatie van drinkwater, gemeentelijke taken en waterschapstaken. In deze masterclass gaan we dieper in op de watercyclus en richten we ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer.

Doelstelling

Tijdens deze masterclass laten we zien hoe bètavakken worden toegepast in het waterbeheer. Professionals van Waternet leggen uit wat hun werk inhoudt, nemen je mee op excursie, gaan dieper in op de uitdagingen en oplossingen van toekomstig waterbeheer, en daarna maken we met elkaar de vertaalslag naar het onderwijs.

Programma

De masterclass bestaat uit vier sessies van een dagdeel (16.00 – 20.00 h) en wordt op verschillende locaties van Waternet gegeven. Het programma ziet er als volgt uit:

Datum
Dinsdag 10 oktober 2017
Donderdag 2 november 2017
Donderdag 16 november 2017
Dinsdag 28 november 2017

Onderwerp
Drinkwater
Riolering en afvalwaterzuivering
Waterbeheer in stedelijk en buitengebied
Klimaatverandering en waterveiligheid

Bijeenkomst 1: Drinkwater

In deze bijeenkomst richten we ons op het drinkwaterproces. We beginnen met een rondleiding op onze productielocatie in Leiduin. Hier gaan we dieper in op de verschillende fases en processen die het water na het winnen moet doorlopen, en hoe we deze kunnen koppelen aan verschillende schoolvakken zoals scheikunde en mogelijke onderzoeken voor het profielwerkstuk. Daarna volgt een college over drinkwater en circulaire economie. Hoe kunnen we het gebruik van energie, chemicaliën en grondstoffen verminderen en hoe kunnen we energie en hergebruik materiaal herwinnen uit het zuiveringsproces?

Gastdocenten:

  • Jan Peter van der Hoek, Hoogleraar drinkwatervoorziening bij de TU Delft en hoofd van Strategisch Centrum bij Waternet
  • Leon Kors, Teamleider waterkwaliteit en procesondersteuning bij Waternet
  • Sean Willemse, Procesmanager bij Waternet
Bijeenkomst 2: Riolering en afvalwaterzuivering

In deze bijeenkomst gaan we naar de Rioolwater Zuiveringsinstallatie (RWZI) Horstermeer. We beginnen met een rondleiding over deze RWZI, de enige RWZI in Nederland met een 1-STEP® filter. Het 1-STEP® filter is een filter gevuld met actief kool en kan daarmee medicijnresten uit afvalwater verwijderen. Daarna volgen verschillende colleges over onder andere de steeds grotere vervuiling van het afvalwater, de verschillende verontreinigende stoffen die je in het riool tegen kan komen en in welke mate afvalwaterzuiveringen in staat zijn om sommige (organische) verontreinigende stoffen te verwijderen. Daarnaast gaan we dieper in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van riolering in Nederland en op internationaal niveau.

Gastdocenten:

  • Manon Bechger, Adviseur afvalwater bij Waternet
  • Wilco Koning, Programmamanager leidingwerken bij Waternet en Wereld Waternet
  • Pim de Voogt (onder voorbehoud), Hoogleraar Chemische-biologische interacties in aquatischeecosystemen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA)
Bijeenkomst 3: Waterbeheer in stedelijk en buitengebied

In deze bijeenkomst neemt Maarten Ouboter jullie op locatie mee in het waterbeheer van Nederland. Onderwerpen die onder andere voorbij komen: Wat leeft er in het water op ecologisch gebied? Hoe stuur je waterstromen en wat zijn de effecten ten behoeve van stedelijk en buitengebied? Hoe ontwikkel en bereken je een waterpolder? Welke scheikundige processen zijn er gekoppeld aan water? 

Gastdocent:

  • Maarten Ouboter, Assetmanager waterkwaliteit bij Waternet
Bijeenkomst 4: Klimaatverandering en waterveiligheid

In deze bijeenkomst op het hoofdkantoor van Waternet gaan we dieper in op het onderwerp klimaatverandering en de effecten voor de waterveiligheid op grote en kleine schaal. Daarnaast behandelen we nieuwe soorten assessments en modelering methoden om de risico’s van water te analyseren. Ook gaan we dieper in op de effecten en de toepasbaarheid van dit onderwerp in de stad Amsterdam en de samenwerkingsverbanden binnen Rainproof en Amsterdam Waterbestendig om de stad meer resilient te maken.

Gastdocenten:

  • Daniel Goedbloed, Programmamanager Amsterdam Rainproof bij Waternet
  • Rob Koeze, Coördinator Deltaprogramma en programmamanager Amsterdam Waterbestendig bij Waternet
  • Jeroen Aerts, Professor Water en Klimaat bij de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)

Oeps! We konden je formulier niet vinden.