Masterclass in onderzoek

Masterclass Chaos en Dynamica

Dynamische systemen-theorie bestudeert alles wat beweegt: van planeten in het zonnestelsel, via wolken in de lucht, tot populaties van dieren. Veel dynamische systemen vertonen chaos. Zo zou het klappen van de vleugels van een vlinder in Brazilië een tornado in Japan kunnen veroorzaken. Wat is chaos eigenlijk? Waar komt het vandaan? Hoe kunnen we toch voorspellingen doen ook al hebben we te maken met chaos?

In deze masterclass zullen we op zoek gaan naar antwoorden op dit soort vragen, en gaan jullie zelf chaos creëren en onderzoeken door middel van een computerpracticum. Tot slot zullen jullie je eigen onderzoeksresultaten presenteren op een wetenschappelijke postermarkt.

De masterclass sluit aan bij de opleiding Wiskunde en omvat 16 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

 

Data en tijden

  • 4 april 2019 (13:00-17:00)
  • 16 april 2019 (13:00-17:00)
  • 17 mei 2019 (12:30-16:00u)

Let op, je kunt je nog één week langer aanmelden! Aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 18 maart.

  • Gegevens leerling

  • Voor noodgevallen
  • Factuurgegevens

    LET OP: De school wordt gefactureerd voor deelname. – Deelname bedraagt €75 per leerling of €50 per leerling als je school lid is van de Bètapartners – Zorg dat je vooraf goedkeuring hebt m.b.t. de betaling van de factuur. – Geef hieronder de naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van de factuur (bijv financiële medewerker school) – Lunches zijn voor eigen rekening. – Bij annulering binnen een week, wordt de activiteit wel gefactureerd.
  • Wij gebruiken de persoonsgegevens om deelname te bevestigen. Er worden foto's gemaakt, deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, stuur dan een mail naar m.c.a.vandermeer@vu.nl.