Masterclasses in onderzoek

Masterclass Chaos en Dynamica

Dynamische systemen-theorie bestudeert alles wat beweegt: van planeten in het zonnestelsel, via wolken in de lucht, tot populaties van dieren. Met wiskunde kunnen we een dynamisch systeem beschrijven en ermee rekenen. Interessante vragen zijn “Ontstaat er een evenwicht?”, “Gaat het systeem naar oneindig?” en “Zijn er periodieke banen?”.  Veel dynamische systemen vertonen chaos. In deze masterclass leer je wat dat betekent.

We gaan verschillende dynamische systemen analyseren, en komen uiteindelijk uit bij fractals. Fractals spelen een belangrijke rol in de chaostheorie. Een fractal is een meetkundige figuur die opgebouwd is uit delen die gelijkvormig zijn met de figuur zelf. Als eindopdracht ontwerp je je eigen fractal en presenteer je deze op een (online) wetenschappelijke postermarkt. We maken in deze masterclass geregeld gebruik van het computerprogramma Mathematica.

De masterclass sluit aan bij de opleiding Wiskunde en omvat 20 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze online masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

Data en tijden

  • maandag 28 maart (13:30-17:00) op de VU
  • woensdag 6 april (13:30-17:00) op de VU
  • woensdag 13 april (13:30-17:00) op de VU
  • donderdag 2 juni (10:00-12:00u) Online Eindpresentaties

Let op: De deadline voor aanmelden is 13 maart!

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Vragen? Mail naar Marleen van der Meer.