Masterclasses in onderzoek

Extra verdieping voor hoog-gemotiveerde leerlingen

Masterclass Duurzame Innovaties

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”, Brundtland report (1987).

In 1987 werd bevestigd dat mondiale verduurzaming op korte termijn ingevoerd zal moeten worden om de huidige en de volgende generaties te kunnen voorzien in hun levensbehoeften. Anno 2020 gebeurt dit nog relatief weinig, ondanks de grote hoeveelheid kennis die sindsdien vergaard is. Dit is een tegenstelling, de kennis is er wel, maar de duurzame en innovatieve producten volgen niet. Er zijn verschillende mechanismen die van invloed zijn op de invoering van verduurzaming en een daarvan is het toepassen van nieuwe technieken.

De Masterclass

In deze masterclass worden nieuwe en duurzamere toepassingen van een hoog technologisch product onderzocht. Eerst wordt er ingegaan op de onderliggende kennis en techniek, waarna er door middel van brainstormsessies en eigen onderzoek een nieuw en innovatief product wordt ontwikkeld en gepresenteerd. Dit alles zal met nadruk op de theorie en de feasibility van het ontwikkelde product zijn, maar een praktische kant heeft het ook zeker. Zo zal je bijvoorbeeld zelf ook een experiment uitvoeren met behulp van de zonnecel.

Deze masterclass sluit aan bij de opleiding Science, Business and Innovation en omvat 25 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

Data en tijden

  • 11 mei 2020 (10:00-17:00) >AFGELAST
  • 18 mei 2020 (10:00-17:00) >AFGELAST
  • 28 mei 2020 (12:30-16:00u) >AFGELAST

Aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 1 mei.