Masterclass in bedrijf /

Kenniswerkplaatsen masterclass

In kenniswerkplaatsen komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen. Hier worden diverse vragen vanuit de industrie opgepakt met behulp van onderzoek, ten behoeve van actueel onderwijs.

Het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) van Hogeschool Inholland maakt voor haar onderwijs gebruik van kenniswerkplaatsen op verschillende locaties. Allerlei bedrijven participeren op zeer diverse manieren in deze omgevingen. In deze masterclass laten we je graag zien hoe dit tot stand is gekomen en waar dit toe leidt voor zowel onderwijs als bedrijfsleven. De vier bijeenkomsten zullen ook daadwerkelijk in de diverse kenniswerkplaatsen gegeven worden.

Leerdoelen

De docent:

  • is in staat de factoren van een kenniswerkplaats te herkennen.
  • heeft kennis van de beroepspraktijk binnen de kenniswerkplaatsen.
  • heeft kennis van de onderwijsactiviteiten binnen de kenniswerkplaatsen.
  • is in staat de succesfactoren te herkennen voor een doorlopende leerlijn binnen de kenniswerkplaatsen.
  • is in staat nieuwe technieken en technologieën, en daarbij behorende voor- en nadelen, te benoemen.

 

Programma

De masterclass bestaat uit vier sessies van een dagdeel (16.00 – 20.00 h) en wordt in verschillende kenniswerkplaatsen gegeven. Het is ook mogelijk om één of meerdere bijeenkomsten van de masterclass te volgen. Het programma ziet er als volgt uit:

Datum
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 21 november 2017
Dinsdag 19 december 2017
Maandag 22 januari 2018

Onderwerp/locatie
Roboticalab in Alkmaar
Composietenlab in Delft
3D Makers Zone in Haarlem
Applelab in Haarlem

Bijeenkomst 1: Roboticalab

In deze bijeenkomst neemt Cock Heemskerk (eigenaar van Heemskerk Innovative Technology) ons mee in de wereld van zorgrobots. De bijeenkomst start met een inleidend college over robots in de zorg. Vervolgens krijgen we een klinische les: een demonstratie / live praktijkervaring met een zorgsituatie en robot Rose. Daarna gaan we in discussie over de rol van de robot en de invloed op toekomstige banen. Tot slot koppelen we de praktijkervaring met Rose bij zorgorganisaties Thebe en Siza terug.

Deze bijeenkomst vindt plaats op Inholland Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar

Bijeenkomst 2: Composietenlab

Binnen Inholland Composites in Delft worden diverse projecten uitgevoerd om het ondernemerschap bij technische studenten te stimuleren. Een voorwaarde voor deze projecten is de participatie van het bedrijfsleven. Één van deze projecten behelst de ontwikkeling van een drone voor het filmen van indoor activiteiten (zie: www.monkeywings.nl). Hieraan hebben diverse studenten gewerkt, en uit dit project is onder andere een nieuwe start-up (zie: www.adinnovations.nl) ontstaan die zich bezighoudt met “drones in de kas”. In deze bijeenkomst van de masterclass wordt aan de hand van casestudies uitgelegd hoe deze ontwikkelingen tot stand zijn gekomen en welke technische en ondernemende competenties hiervoor nodig zijn. De casestudies worden begeleid door de bedrijven en Inholland Composites.

Het adres van het Composietenlab is: Leeghwaterstraat 42, Gebouw 45, 2628 CA Delft

Bijeenkomst 3: 3D Makers Zone

Bij de 3D Makers Zone worden opdrachten in professioneel 3D-printing, high-end 3D-scanning, design voor 3D-printing en inspiratiesessies georganiseerd. Met veel state of the art 3D-apparatuur in huis en high-end technieken bij de aangesloten partners is de 3D Makers Zone één van de officiële FieldLabs in Nederland. De 3D Makers Zone is de uitgelezen plek als start voor het opnemen van 3D-printing in het productieproces. Daarnaast wordt in de 3D Makers Zone met verschillende onderwijsinstellingen de huidige generatie leerlingen opgeleid, zodat zij met hun kennis en kunde op het gebied van 3D-printing een rol kunnen spelen in de nieuwe maakindustrie.
Deze bijeenkomst van de masterclass laat de nieuwste ontwikkelingen op zowel technologisch gebied als inzet van onderwijs zien. Focus zal hierbij liggen op de diverse Hackatons, Makathons en Challenges die binnen de 3D Makers Zone georganiseerd worden.

Het adres van de 3D Makers Zone is: Oudeweg 91-95, 2031 CC in Haarlem

Bijeenkomst 4: Applelab

Bij de opleiding Informatica van Inholland wordt in het derde en vierde jaar keuzeonderwijs aangeboden waar gebruik gemaakt wordt van opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Studenten programmeren bijvoorbeeld een mobiele applicatie of een game voor een echte opdrachtgever. Ze ontwikkelen een concept voor een ICT-toepassing in de gezondheidszorg of voeren ‘penetration’-testen uit om de beveiliging van een applicatie te onderzoeken. Tijdens deze bijeenkomst gaan we specifiek in op e-health. Het programma ziet er als volgt uit:

16.00-16.15 uur: Inloop
16.15-16.30 uur: Introductie
16.30-17.30 uur: Hoe wordt e-health onderwezen bij Inholland en toegepast in het bedrijfsleven?
17.30-18.30 uur: Diner
18.30-19.30 uur: Werksessie (ontwerpen van een e-health oplossing middels wireframing)
19.30-20.00 uur: Plenaire terugkoppeling concepten + vertaling naar bètavakken in voortgezet onderwijs
20.00-21.30 uur: Naborrelen en netwerken

Deze bijeenkomst vindt plaats op Inholland Haarlem, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem. Lokaal: Apple (H121)

Oeps! We konden je formulier niet vinden.